TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

3.684 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yaratıcı Okuma Sürecini Değerlendirme Ölçeği

Kasap, D., ve Kırmızı, F. S. (2017). Yaratıcı Okuma Sürecini Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 166-175. DOI: 10.17860/mersinefd.305787

Yaratıcı Okumaya Yönelik Algı Ölçeği

Yurdakal, İ. H. ve Susar Kırmızı, F. (2017). Yaratıcı Okumaya Yönelik Algı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1726-1742.

Yaratıcı Okumaya Yönelik Algı Ölçeği

Yurdakal, İ. H., ve Kırmızı, F. S. (2017). Yaratıcı Okumaya Yönelik Algı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 6(3), 1726-1742.

Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları İndeksi (YÖDİndeksi)

Akar, İ. (2014). Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları İndeksi ‘nin (YÖDİndeksi) Türkçeye uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 304-328.

Yaratıcılığı Desteklemede Öğretmen Davranışları Ölçeği (YDÖDÖ)

Yıldız-Çiçekler, C., Alakoç, D., Aral, N., Sharma, E., & Sharma, S. S. (2022). Teacher’s Creativity Nurturing Behaviour Scale Validation in Turkey. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi. Antalya.

Yaratıcılığı Destekleyen İlköğretim Öğretmenleri İndeksi Ölçeği

Dikici, A. (2013). Yaratıcılığı Destekleyen İlköğretim Öğretmenleri İndeksi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 307-324.

Yaratıcılığı Destekleyen Öğretmen İndeksi

Dikici, A. (2013). The adaptation of Creativity Fostering Primary Teachers Index Scale into Turkish. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 318-323.

Yaratıcılık Gözlem Ölçeği

Mamur, E. (2002). M.E.B'nın yürürlükteki sanat (resim-iş) öğretimi programı ile kaynaştırılmış sanat öğretimi programının ilköğretim çocuğunun yaratıcılığına etkisi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Yardımcı Teknoloji Aile Etkisi Ölçeği

Şimşek, T. T., Şimşek, İ. E., Ryan, S. E., Yakut, Y., & Uygur, F. (2012). The Turkish version of the Family Impact of Assistive Technology Scale: A validity and reliability study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(6), 515-520. doi: 10.3109/11038128.2012.696141

Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutum Ölçeği

Aslan, C., & Kan, A. (2017). Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 48-63.

Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutum Ölçeği

Aslan, C. ve Kan, A. (2017). Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 48-63.

Yardımseverlik Tutum Ölçeği

Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde "yardımseverlik" değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.

Yaşam Becerileri Eğitimi Ölçeği

Şimşek, N. (2019). Yaşam Becerileri Eğitimi Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 261-270. doi: 10.24106/kefdergi.2504

Yaşam Boyu Öğrenme Amaçlı Video Paylaşım Sitelerini Kullanım ve Kabul Ölçeği

Kılıç, A. E. (2020). Yetişkinlerin hayatboyu öğrenme amaçlı video paylaşım sitelerini kabul ve kullanımlarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi, Bartın.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği

Gür-Erdoğan, D. ve Arsal, Z. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği (YBÖEÖ)’nin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122. http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği

Yaman, F. (2014) Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği) (Tez No. 357629) [Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Engin, M., Kör, H. ve Erbay, H. (2017). Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1561-1572.

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Arslan, Ş. F., Sarıkaya, Ö. ve Vatansever, K. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeğinin tıp eğitimi alanı için geçerlik ve güvenirlik çalışması. TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 15(47), 38-46

Yaşam Boyu Öğrenmede Öğretmenlerin Kurumları Tarafından Desteklenme Ölçeği

Poyraz, H. ve Bayrakçı, M. (2015). Yaşam Boyu Öğrenmede Öğretmenlerin Kurumları Tarafından Desteklenmeleri: ölçek geliştirme çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(1), 114-126.

Yaşam Boyu Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği

Oruç, E. ve Bakıner, A. (2022). Yaşam Boyu Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2) , 58-67 . https://doi.org/10.25272/j.2149-8385.2022.8.2.01

Yaşamboyu Öğrenme Ölçeği

Boztepe, Ö., & Demirtaş, Z. (2016). The adaptation of Lifelong Learning Scale into Turkish culture. Journal of Family, Counseling, and Education, 1(1), 10-17.

Yaşamboyu Öğrenme Yeterlilik Ölçeği

Uzunboylu, H., ve Hürsen, Ç. (2011). Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği (YBÖYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 449-460.

Yaşlılarda Eğitime Katılım Ölçeği

Kalaycı, I., Başalan İ̇z, F., & Kalınkara, V. (2022). Validity and reliability of Education Participation Scale (EPS-A) in Turkish older adults. Educational Gerontology, 1-14.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi