TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Öğretmenlerin Dijital Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yılmaz-Ergül, D., & Taşar, M. F. (2023). Development and validation of the teachers’ Digital Competence Scale (TDiCoS). Journal of Learning and Teaching in Digital Age8 (1), 148-160. Doi: 10.53850/joltida.1204358


Geliştiren/Uyarlayan
Duygu Yılmaz Ergül, Mehmet Fatih Taşar


Yıl
2023


Kaynak Adı
Development and Validation of the Teachers’ Digital Competence Scale (TDiCoS)


Dergi
Journal of Learning and Teaching in Digital Age


Cilt
8


Sayı
1


Sayfa Aralığı
148-160


Link:
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2771511


Dosyalar

Makale
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. İzin için ayrıca e-posta gönderilmesine gerek yoktur.


DOI
10.53850/joltida.1204358


Sorumlu Yazar
Duygu Yılmaz Ergül


İletişim
duyguyilmaz@gazi.edu.tr


Ölçülen Özellikler
dijital teknolojiler, Öğretmen Yeterlikleri, Teknolojik Yeterlik


Alt Boyutlar
Tek Boyutlu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
Örnek madde 1: Öğrencilerin öğrenmesini destekleyen yenilikçi dijital teknoloji uygulamaları ile ilgili sosyal ağlardaki topluluklara katılırım.
Örnek madde 2: Öğrencilerin öğrenme süreçlerini çeşitli dijital teknolojiler (e-portfolyo, excel vb.) kullanarak değerlendiririm.
Örnek madde 3: Farklı dijital teknolojileri birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanırım.
Toplam madde sayısı 19'dur.


Ölçek Türü
Öz Bildirim


Kimlere Uygulanabilir
Biyoloji Öğretmenleri, Fen Bilgisi Öğretmenleri, fizik öğretmenleri, Kimya Öğretmenleri


Derecelendirme
5’li Likert


Ölçek Puanlaması
Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek en fazla puan 95'tir.


Ölçek Değerlendirmesi
Toplam puan üzerinden değerlendirilir.


Geçerlik
1-Ölçek'de yer alan maddeler öğretmenler,n dijital yeterliklerini açıklayan çeşitli raporlar incelenerek oluşturulmuştur. Öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları (NETS-T, 2008), Eğitimcilerin Dijital Yeterlilikleri için Avrupa Çerçevesi (Redecker, 2017), Öğretmenlik Mesleğinin Genel Yeterlilikleri MEB (2006) ve UNESCO Öğretmenler için BİT Yetkinlik Çerçevesi (UNESCO, 2018) incelenerek oluşturulmuştur.
2-Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi 120 öğretmenin testleri kullanılarak yapılmıştır. Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği “Bartlett Küresellik Testi” ile belirlenir. Bartlett testinden elde edilen p değeri (p=0.000) 0.05 anlamlılık düzeyinden küçüktür. Bartlett Küresellik Testi,
.05, bu maddelerden en az bir anlamlı faktör oluşturulabileceğini gösterir. Bileşen matrisinde t tüm maddeler 1. faktöre daha anlamlı bir yük vermektedir. Scree Plot analizi de ölçeğin 1 faktörlü olduğunu göstermektedir.
3- Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi için farklı 168 öğretmenin testi kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek faktörlü yapının varyans açıklama oranı ve tek faktörün özdeğerinin çok yüksek olması nedeniyle güçlü bir yapı elde edilmiştir.


Güvenirlik
Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach'ın Alfası 19 maddelik bu ölçek için .949 olarak belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi