TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2023

591 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

“Teknoferans”: Teknoloji Cihazı Müdahale Ölçeği

Özcan, A. ve Tezel Şahin, F. (2023). Teknoferans: Teknoloji Cihazı Müdahale Ölçeği ve Yaşam Örneklerinde Teknoloji Müdahalesi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (14), 1-24. https://doi.org/10.21733/ibad.976200

0-5 Yaş Arası Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aşıya Yönelik Tutumları

Doğan, E., Genç, F. Z., Kaya, E., Bilgili, N., Kitiş, Y., & Kan, A. (2023). Attitudes towards vaccination among parents of children aged 0–5 years: A scale development study. International Journal of Nursing Practice, e13210. https://doi.org/10.1111/ijn.13210

14 Maddeli Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği

Bekar, C., Goktas, Z. (2023). Validation of the 14-item mediterranean diet adherence screener. Clinical Nutrition ESPEN, 53, 238-243. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.12.026

21. Yüzyıl Dijital Okuryazarlık Becerileri Ölçeği

Kalaycı, R. (2023) 21. Yüzyıl dijital okuryazarlık becerileri ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Tez No. 793544) [Yüksek Lisans tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

21. yy Becerileri Ölçeği

Gür, H. , Güler, Z. , Genç, C. B. , Güngör Cabbar, B. ve Karamete, A. (2023). 21. yy Becerileri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması . Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 25 (1) , 215-232 . https://doi.org/10.25092/baunfbed.1189613

21. yy Becerileri Ölçeği

Gür, H. , Güler, Z. , Genç, C. B. , Güngör Cabbar, B. ve Karamete, A. (2023). 21. yy becerileri ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması . Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 25 (1) , 215-232 . https://doi.org/10.25092/baunfbed.1189613  

4-18 Yaş Serebral Palsili Çocuklar İçin Viking Konuşma Ölçeği

Seyhan-Bıyık, K., Esen-Aydınlı, F., Sel, S.A., Incebay, O., Özcebe, E., Kerem-Günel, M. vd. (2023).Psychometric properties of the Viking Speech Scale—Turkish version for children with cerebral palsy aged 4–18 years based on live and video-based observation. International Journal of Language & Communication Disorders. 58, 687–703. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12810

7-11 Yaş Arası Çocuklar İçin Algılanan Stres Ölçeği

Ekşi,H. ve Kızık, C. (2023, 8-9 Temmuz). 7-11 yaş arası çocuklar için algılanan stres ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası Selçuk Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Konya, Türkiye.

Acil Durumlarda Cinsel ve Üreme Sağlığı Bilgi Ölçeği

Cirban Ekrem, E., & Kurt, A. (2023). Developing the sexual and reproductive health knowledge scale in emergencies. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 289, 177-182. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2023.08.392

Adölesan Dismenore Özbakım Ölçeği

Sürücü, E., & Ergün, A. (2023). The Turkish Validity and Reliability of The Adolescent Dysmenorrhea Self-Care Scale. Clinical and Experimental Health Sciences, 13 (2), 299-307. DOI: 10.33808/clinexphealthsci.983007

Afet Tehdidi için Psikolojik Hazırlık Ölçeği

Türkdoğan-Görgün, C., Koçak-Şen, İ., & McLennan, J. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of the Psychological Preparedness for Disaster Threat Scale. Nat Hazards.  https://doi.org/10.1007/s11069-023-06006-w

Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Tutum Ölçeği

Fidan, M., Mutluer, C., & Fidan, M. (2023). Development of a scale for measuring university students’ attitudes toward oral health. European Oral Research. https://doi.org/10.26650/eor.20241312721

Aile Güçlendirme Ölçeği

Akay O. (2023) Özel Gereksinimli Çocuklarda Anne-Baba Stres Düzeyi ile Aile Güçlendirme İlişkisinin Güçlendirme Yaklaşımı Çerçevesinde İncelenmesi (Tez No. 815991) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Aile Hemşire Bakım İnancı Ölçeği

Evgin, D., Sümen, A. (2023). The Study on the validity and reliability of The Family Nurse Caring Belief Scale in the Turkish culture. Journal of Education & Research in Nursing, 20(2), 92-98. 

Aile Psikolojik Sağlamlık Ölçeği Kısa Formu (APSÖKF)

Ekşi, H. ve Güler, M.  (2023, 17-18 Temmuz). Aile psikolojik sağlamlık ölçeği kısa formu (APSÖKF) nin Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 9. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye.

Aile Sağlık Davranış Ölçeği

Öztürk, G., & Kolcu, M. (2023). Are child and parent health behaviors associated with childhood obesity? A descriptive and methodological study. Journal of pediatric nursing, 72, 99–105. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.07.010

Ailede Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği

Yıldırım, N. ve Şad, S. N. (2023). Ailede Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 14 (27) , 25-54. https://doi.org/10.58689/eibd.1246240

Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçeği

Karaibrahimoğlu, A., Güvenç, F. ve Çeçen, Z. (2023). Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek Geliştirme Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(37), 52-63. https://doi.org/10.21076/vizyoner.1095482

Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek

Karaibrahimoğlu, A. , Güvenç, F. & Çeçen, Z. (2023). Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek Geliştirme Çalışması . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 14 (37) , 52-63 . https://doi.org/10.21076/vizyoner.1095482

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği

Okur, S., Ekşi, H., Demirci, İ., & Ekşi, F. (2023). Academic encouragement and academic wellbeing: Mediating roles of grit and hope. Psychological Reports. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231181302

Akademik Öz Disiplin Ölçeği

Erduran Tekin, Ö., & Şal, F. (2023). Akademik Öz Disiplin Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 12(4), 942-953.

Akıllı Cihazlardaki Uygulamaların Bilinçli Kullanım Ölçeği

Öztürk, G., & Şahin Sarıtaş, F. (2023). Parents’ awareness of the conscious use of applications on smart devices: A scale development study. Education and Information Technologies, 28, 12215-12242. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11552-0

Akıllı Kent Uygulamaları Ölçeği

Göksoy Sevinçli, B. (2023). Akıllı Kent Uygulamalarına Yönelik Ölçek Geliştirme ve Geçerlik Çalışması. Kent Akademisi, 16 (3), 1497-1524. DOI: 10.35674/kent.1287596

Akıllı Telefon Etki Skalası

Birinci, T., Van Der Veer, P., Mutlu, C., & Mutlu, E. K. (2023). The reliability and validity of the Turkish version of Smartphone Impact Scale. Evaluation & the Health Professions, 46(1), 84-91.

Aktif Empatik Dinleme Ölçeği

Özçılnak, H.  (2023). Aktif-Empatik Dinleme Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik ve Geçerliği. (Tez No: 817329) [Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi