TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Tek Boyutlu

64 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Afet Yönetiminde Cinsiyet Rolü Algısı Ölçeği

Onal, E. I., Soysal, S., & Paksoy Erbaydar, N. (2022). The development of perception scale of gender role in disaster management and the examination with related factors. Gender in Management: An International Journal, 37(7), 836-857.

Akdeniz Yaşam Tarzı Ölçeği

Cemali, Ö., Çelik, E., & Akdevelioğlu, Y. (2024). Validity and reliability study of the Mediterranean Lifestyle Index: Turkish adaptation. Journal of Taibah University Medical Sciences, 19 (2), 460-467.

Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-12

Terzi, H., Akca, A. ve Ayaz Alkaya, S.  (2023, 30 Kasım- 2 Aralık). Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-12’nin Türk Kültürüne Uyarlanması [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası 7. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Badminton Tutum Ölçeği

Güllü, M. ve Akarsu, M. (2023). Öğrenciler için Badminton Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of History School, 16(67), 3855-3873.

Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar- Revizyon (BADO-R) / Revised Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS-R)

Özcan, Ö., Erol E., & İvrendi A. (2023). Behavioral self-regulation skills and the teacher-child relationship in early childhood. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(2), 382-394. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.2.268

Besin ve İlaç Etkileşimi Bilgi Düzeyi Saptama Ölçeği

Karagöz, M. F., Gezmen-Karadağ, M., Yıldıran, H., & Akçil-Ok, M. (2022). Developing a Food and Drug Interaction Knowledge Scale for Health Care Professionals: A Validity and Reliability Study. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1), 48-59. http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.1033924

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Gök, A. & Karamete, A. (2023). A validity and reliability study of the Turkish Computational Thinking Scale. Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(2), 421-437. https://doi.org/10.31681/jetol.1217363

Bireysel Ses Eğitimi Performans Ölçeği

Ertek Babaç, E. ve Dalkıran E. (2019). Bireysel ses eğitimine yönelik performans ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1-12.

Casey-Fink Uygulamaya Hazıroluşluk Ölçeği

Kuleyin, B., & Basaran-Acil, S. (2023). The Turkish version of the Casey-Fink Readiness for Practice Scale: A validity and reliability study. Nurse Education in Practice, 70, 103667.

Çeşitlilik Yönetimi Algısı Ölçeği

Bir, Y. (2023). Çeşitlilik yönetimi algısına yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Çağ Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 16-30.

Çocuk-Aile Etkileşim Ölçeği

Dönmez, Ö. (2022). Erken çocukluk döneminde Fırsat Verici Ebeveynlik Programı’nın etkililiğinin incelenmesi (Tez No. 764120) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi].  Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu Değerlendirme Ölçeği

Yanık, M., Ayyıldız, T. K., & Altıntaş, H. K. (2019). Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(3), 179-188.

Deprem Korkusu Ölçeği

Satıcı, S. A., Okur, S., Deniz, M. E., Karaağaç, Z. G., Yılmaz, F. B., Kütük, H., Satıcı, B., & Kaya, Y. (2023). The development and initial validation of the Earthquake Fear Scale: Its links to personality traits, psychological distress, harmony in life, and mental wellbeing. Stress and Health, 1-12. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/smi.3306

Din Temelli Afet Algısı Ölçeği

Aksaç, Ş. N. ve Aksaç, A. (2024). Din Temelli Afet Algısı Üzerine Nicel Bir Araştırma. İ. Çapcıoğlu, F. Çapcıoğlu ve R. Çınar (Ed.), Psikososyal Boyutlarıyla Afetler ve Din (s. 25–47). Nobel Akademik Yayıncılık.

Dispne-ALS-Skalası 15 (DALS-15)

Kolbaşı, E.N., Açıkbaş, E., Akşimşek, G.P. et al. (2022) Validity and reliability of the Turkish version of “the Dyspnea-ALS-Scale (DALS-15)”. Neurological Sciences, 43, 1823–1829. https://doi.org/10.1007/s10072-021-05516-4

E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Uskun, E., Doğan, E., Önal, Ö., Kişioğlu, A.N. (2022). E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği: 45 yaş üstü yetişkinlerde Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 79(4), 674 – 689. Doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.75608  

Egzersiz Bağımlılığı Envanteri

Aydın, D., Bilge Baltacı, U., Erzen, E., Szabo, A., & Grıffıths, M. D. (2023). The Turkish version of the Exercise Addiction Inventory: Validity and reliability. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 10(2), 184-193.

Egzersiz Keyif Ölçeği

Soylu, Y., Arslan, E., & Kilit, B. (2023). Egzersiz ve Keyif: Ergen ve Yetişkin Sporcular İçin Ölçek Uyarlama Çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1), 93-104.

ERGENLER İÇİN DİJİTAL BAĞIMLILIK ÖLÇEĞİ

Ekşi, H. ve Yüksel Z. E. (2023, 17-19 Kasım). “Teknoloji Çağında Genç Zihinler” Ergenler İçin Dijital Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması [Bildiri sunumu]. 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Türkiye.

Erken Çocuklukta Bilişsel Bakış Açısı Alma Testi (EBAT)

Tuncer, M., & Aslan, D. (2023). Development of the early childhood cognitive perspective taking test (EBAT): A validity and reliability study. International Online Journal of Educational Sciences, 15 (5), 1035-1054. https://doi.org/10.15345/iojes.2023.05.010

Fetal Gelişimi Değerlendirme Bilgi Ölçeği (FEGBÖ)

Aydin Dogan, R., Huseyinoglu, S., & Yazici, S. (2022). Fetal Development Assessment Information Scale (FDAIS): Development and Initial Validation. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 12(4), 26-34.

Finansal Sömürü Ölçeği

Soydaş, Ş. S. (2023). Finansal sömürü: Ölçek uyarlama çalışması. Asya Studies-Academic Social Studies /Akademik Sosyal Araştırmalar, 7 (23), 269-274. https://doi.org/10.31455/asya.1190751

Gebelerde Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği

Koç, E., & Şahin, N. H. (2022). Development of an Assessment Scale for the Risk of Falling in Pregnant Women. Global Journal on Quality and Safety in Healthcare, 5(4), 100-105. doi.org/10.36401/JQSH-22-9

Halk Sağlığı Okuryazarlığı Bilgi Ölçeği

Arıkan, İ., & Tekin, Ö. F. (2020). Validity and reliability of the Public Health Literacy Knowledge Scale: The Turkish version. Kuwait Medical Journal, 52 (1), 4-9.

Hemşirelikte Uzmanlaşmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Saatçi, G. (2022). Hemşirelikte Uzmanlaşmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi