TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 120 Yetenek ve Başarı

104 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Azim Ölçeği

Sağkal, A., Soylu,Y., Pamukçu, B., ve Özdemir, Y. (2020). Akademik Azim Ölçeği'nin (AAÖ) Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 326-344. http://dx.doi.org/10.21764/ maeuefd.613223

Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği

Yıldız, S. (2018). Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1210-1230. doi: 10.17240/aibuefd.2018.-400747.

Akademik Entelektüel Sermaye Ölçeği

Özalp, U., Çetin, M. (2022). Academic Intellectual Capital Scale: A validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 9 (1), 138-164. Doi: 10.21449/ijate.946530

Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü iletişim Kurabilme Özyeterlik inancı Ölçeği

Özer, Ö., Çakır, Ö., & Uzun, N. B. (2019). Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü İletişim Kurabilme Özyeterlik İnancı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 9(1), 40–48. doi:10.2399/yod.18.024

Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımına İlişkin Algılanan Yetkinlik Ölçeği

Şimşek, P., Özmen, G. Ç., Kemer, A. S., Aydin, R., Bulut, E., & Çilingir, D. (2023). Development and psychometric testing of Perceived Preoperative Nursing Care Competence Scale for nursing students (PPreCC-NS). Nurse Education Today, 1-9.

Antrenör Pedagojik Yeterlik Ölçeği

Şirin, E. F. ve Sevilmiş, A. (2020). Antrenör Pedagojik Yeterlik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve genç sporcuların algılarına göre antrenörlerin pedagojik yeterliklerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences, 31(3), 106-120. https://doi.org/10.17644/sbd.670510

Başarı Motivasyonunu Artıran Faktörler Ölçeği

Çolak, R., ve Çolak, N. (2019). Başarı Motivasyonunu Artıran Faktörler Ölçeği. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği

Sayan, S. , Akay, B. , Ceylan, M. & Orhan, R. (2022). Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği: Geliştirme ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8(2) , 624-635.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği

Yücekaya, M. A., Sağın, A. E. ve Güllü, M. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 252-266. Doi: 10.25307/jssr.1084287

Bilge Liderlik Ölçeği

Üzüm, B., Özkan, O. S., & Gülbahar, Y. (2022). Bilge liderlik ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1795–1803. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1472

Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği

Deniş-Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Bilimsel Yaratıcılık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama süreci ve değerlendirme ölçütleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5(2), 1–21.

Bilişsel Yetenekler Testi Form-6

Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 459-481.

Bir Marka Kişiliği Ölçeği

Dölarslan, E. Ş. (2012). Bir Marka Kişiliği Ölçeği Değerlendirmesi . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 67 (02) , 1-28 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002248

BİYOLOJİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ

Kır Yiğit, M. (2022). Fen bilimleri motivasyon ölçeği-II’nin biyoloji eğitimine yönelik Türkçe’ye uyarlanması: Biyoloji motivasyon ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(3) , 1826-1840 . DOI: 10.17679/inuefd.1206178

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.

Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği

Macit, M., Eren, A., Karaman, M., & Demir, İ. (2019). Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği geçerlilik güvenirlik çalışması: Sağlık çalışanlarında bir uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), 903-917. Doi: 10.18657/yonveek.532830

ÇOCUK-ERGEN MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖLÇEĞİ

Yıldırım, O. & Balcı Çelik, S. (2022). Çocuk-ergen mükemmeliyetçilik ölçeği – kısa form: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(1) , 1-19 . DOI: 10.17679/inuefd.858685

Çocukların Algılanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği

Özyeter, N. T. & Kutlu, Ö. (2022). Çocukların Algılanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(2), 430-450. https://doi.org/10.21449/ijate.958871

Çok Boyutlu Hemşirelik Kuşakları Ölçeği

Kutlu-Türedi, G., Altuntaş, S. (2022). Çok Boyutlu Hemşirelik Kuşakları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 9(3), 392-403. Doi: 10.54304/SHYD.2022.59244

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

COVID-19 Önleme, Tanıma ve Ev Yönetimi Öz Yeterlilik Ölçeği

Çağan, E. S., Solmaz, E., & Ekşioğlu, A. (2022). COVID-19 prevention, recognition and home management Self-Efficacy Scale: A validity and reliability study. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(8), 130–141. https://doi.org/10.55433/gsbd.200

Dijital Eğitsel Oyun Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği

Kelleci, Ö., ve Kulaksız, T. (2020). Dijital Eğitsel Oyun Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://dx.doi.org/10.9779/pauefd.716426.

Diyabet İlaç Kullanım Öz Yeterliliği Ölçeği

Kavuran, E., & Türkoğlu, N. (2022). Turkish validity and reliability of the Diabetes Medication Self-Efficacy Scale. International Journal of Endocrinology(Ukraine), 18(5), 285-292. Doi: 10.22141/2224-0721.18.5.2022.1187

Ebeveyn Başarı Baskısı Ölçeği

Haspolat, N. K. ve Yalçın, İ. (2022). Yüksek başarılı öğrencilerde Ebeveyn Başarı Baskısı Ölçeği geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 51(236), 3413-3442. https://doi.org/10.37669/milliegitim.992912

Eğitim Teknolojisi Standartlarına İlişkin Yeterlik Ölçeği

Misirli, Z. A., & Akbulut, Y. (2013). Development of a Scale to Explore Technology Literacy Skills of Turkish 8 th graders. Contemporary Educational Technology, 4(4), 249-262. https://doi.org/10.30935/cedtech/6107

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi