TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 120 Yetenek ve Başarı

23 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Azim Ölçeği

Sağkal, A., Soylu,Y., Pamukçu, B., ve Özdemir, Y. (2020). Akademik Azim Ölçeği'nin (AAÖ) Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 326-344. http://dx.doi.org/10.21764/ maeuefd.613223

Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği

Yıldız, S. (2018). Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1210-1230. doi: 10.17240/aibuefd.2018.-400747.

Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü iletişim Kurabilme Özyeterlik inancı Ölçeği

Özer, Ö., Çakır, Ö., & Uzun, N. B. (2019). Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü İletişim Kurabilme Özyeterlik İnancı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 9(1), 40–48. doi:10.2399/yod.18.024

Antrenör Pedagojik Yeterlik Ölçeği

Şirin, E. F. ve Sevilmiş, A. (2020). Antrenör Pedagojik Yeterlik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve genç sporcuların algılarına göre antrenörlerin pedagojik yeterliklerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences, 31(3), 106-120. https://doi.org/10.17644/sbd.670510

Başarı Motivasyonunu Artıran Faktörler Ölçeği

Çolak, R., ve Çolak, N. (2019). Başarı Motivasyonunu Artıran Faktörler Ölçeği. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği

Deniş-Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Bilimsel Yaratıcılık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama süreci ve değerlendirme ölçütleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5(2), 1–21.

Bilişsel Yetenekler Testi Form-6

Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 459-481.

Dijital Eğitsel Oyun Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği

Kelleci, Ö., ve Kulaksız, T. (2020). Dijital Eğitsel Oyun Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://dx.doi.org/10.9779/pauefd.716426.

Ebeveyn Başarı Baskısı Ölçeği

Haspolat, N. K. ve Yalçın, İ. (2022). Yüksek başarılı öğrencilerde Ebeveyn Başarı Baskısı Ölçeği geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 51(236), 3413-3442. https://doi.org/10.37669/milliegitim.992912

Erken Çocukluk Yaratıcılık Ölçeği

Çiçekler, C. Y., Pirpir, D. A., & Aral, N. (2020). Turkish standardization of early childhood creativity scale. Elementary Education Online, 19(2), 817-830.

Güçlü Yönler Öz-yeterlik Ölçeği

Sarıçam, H., Mert, A. ve Çelik, İ. (2019). Güçlü Yönler Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 288-313. http://dx.doi.org/10.26466-/opus.587269

Hakem Öz-Yeterlilik Ölçeği

Unutmaz, V., ve Gençer, R.T. (2020). Hakem Öz-Yeterlilik Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 94-102. http://dx.doi.org/10.30769/usbd.758846

Kaufman Alanları Yaratıcılık Ölçeği

Şahin, F. (2016). Kaufman Alanları Yaratıcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15 (3), 855-867.

Matematik Öğretimi Öz Yeterlik İnancı Ölçeği

Deniz, L. & Koç, T. (2020). Development of the mathematics teaching Self-Efficacy Belief Scale. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 82-98. http://dx.doi.org/10.33710/sduijes.639694

Öğretimde Yaratıcılık Ölçeği

Yalçın, M. M. ve Çiçekler, C. Y. (2021). Öğretimde Yaratıcılık Ölçeği: Geçerlik-güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası ToplumAraştırmaları Dergisi, 18 (Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 11, 5033-5066. DOI: 10.26466/opus.954244.

Öğretmen Motivasyon Ölçeği

Kılıç, Y. ve Yılmaz, E. (2019). İçsel, dışsal ve yönetsel faktörler bağlamında Öğretmen Motivasyon Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(1), 77-91.

Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Aday Bildirim Ölçeği

Bildiren, A., & Bilgen, Ö. B. (2019). Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Aday Bildirim Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(2), 269-289. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.475278

Piyanoda Deşifre Başarı Testi

Küpana, M. N. (2011) Müzik öğretmeni adaylarına yönelik geliştirilen piyanoda deşifre öğretimi programının etkililiğinin sınanması (Tez No. 298534) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sosyobilimsel Muhakeme Yeteneği Ölçeği

Tüzüngüç, B., Doğan, Ö. ve Tosunoğlu-Han, Ç. (2021). Sosyobilimsel Muhakeme Yeteneği Ölçeği: Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), 1060-1078.

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği

Sallabaş, F. (2022). Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenlerinin öz yeterlik algılarının incelenmesi (Tez No. 743205) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeği

Çelik, T. (2020). Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, doi:10.9779.pauefd.700181

Yarışma Yönelimleri Ölçeği

Gözmen Elmas, A. ve Aşçı, F. H. (2021). Yarışma Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 13(3). doi: 10.5336/sportsci.2021-82210

Zihin Alışkanlıkları Envanteri

Akdeniz, H. & Ekici, G. (2019). A development of The Habits of Mind Inventory. European Journal of Education Studies, 5(11), 198-215. doi: 10.5281/zenodo.2590525

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi