TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 130 Duygu Durumu, Duygusal Tepkiler ve Motivasyon

484 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

36-72 Aylık Çocuklara Yöneli̇k Saldırganlık Yöneli̇m Ölçeği̇

Kaynak, K. B., Kan, A. ve Kurtulmuş, Z. (2016). 36-72 aylık çocuklara yöneli̇k “Saldırganlık Yöneli̇m Ölçeği̇” geli̇şti̇rme çalışması. Turkish Studies, 11(3), 1457-1474.

48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testi

Yılmaz, E., Tepeli, K., ve Güven, G. (2019).48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testinin geçerlik güvenirlik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(2), 603-622, doi:10.23863/kalem.2019.116

60-72 Aylık Çocuklar İçin Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetsizlik Ölçeği

Yazıcı, Z., Duyan, V., ve Gelbal, S. (2013). Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetsizlik Ölçeği'nin 60-72 Aylık Türk çocuklarına uyarlanması. Journal of Society & Social Work, 24(2), 45-58.

Adolesanlarda Empati ve Sempati Kurma Ölçeği

Zengin, H, Yalnızoğlu Çaka, S. ve Çınar, N. (2018). Adolesanlarda Empati ve Sempati Kurma Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(2), 184-191.

Affektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği

Özkarar-Gradwohl, F. G., Panksepp, J., İçöz, F. J., Çetinkaya, H., Köksal, F., Davis, K. L., & Scherler, N. (2014). The influence of culture on basic affective systems: the comparison of Turkish and American norms on the affective neuroscience personality scales. Culture and Brain, 2(2), 173-192.

Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği

Coşkun, H., Göçmen, Ö., ve Durakoğlu, A. (2019). Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması.10’uncu Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi'nde sunulan bildiri. 26-27 Nisan, Antalya, Türkiye

Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği

Koçyiğit, M. ve Tekel, E. (2021). Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 547-568.

Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği

Odacı, H., Kaya, F. ve Kınık, Ö. (2021). Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği’ nin Türkçe versiyonu. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 1–15. doi: 10.12984/egeefd.793020

Akıl Hastalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Işıklı, S. (1998). Toplumdaki bireylerin akıl hastalarına karşı tutumlarını ölçen bir psikometrik aracın geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Gündüz, B. (2005). Akılcı Olmayan İnançlar ölçeği öğretmen formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 1 – 7.

Akran Saldırganlığıyla Başaçıkma Özyeterliği Ölçeği

Bakalım, O., ve Öz, F. S. (2014). Turkish adaptation, validity, and reliability of the Peer Aggression Coping Self-Efficacy Scale (PA-CSES). International Journal of Human Sciences, 11(2), 827-841.

Algılanan Mağduriyet Ölçeği

Ülbeği, İ. D., Özgen, H. M., ve Özgen, H. (2014). Algılanan Mağduriyet Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 101-112.

Algılanan Stres Ölçeği

Örücü, M. Ç., & Demir, A. (2009). Psychometric evaluation of Perceived Stress Scale for Turkish university students. Stress and Health, 25(1), 103-109. doi: https://doi.org/10.1002/smi.1218

Algılanan Stres Ölçeği

Erci, B. (2006). Reliability and validity of the Turkish version of Perceived Stress Scale. Journal of Anatolia Nursing And Health Sciences, 9(1),57-62.

Algılanan Stres Ölçeği

Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New/Yeni Symposium Journal, 51(3), 132-140.

Algılanan Stres Ölçeği

Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New/Yeni Symposium Journal, 51(3), 132-140.

Altı Yaş Çocukları İçin Duygusal Becerilerin Değerlendirilmesi Testi

Durmuşoğlu-Saltalı, N., Deniz, M. E., Çeliköz, N. ve Arı, R. (2009). Altı Yaş Çocukları İçin Duygusal Becerilerin Değerlendirilmesi Testi'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 403-420.

Anger-Sadness-Anxiety Emotion Management Scales In Children Aged 5-10

Büyüktaşkapu-Soydan, S., Acar, A. (2022). Anger-Sadness-Anxiety Emotion Management Scales in children aged 5-10. A. Kabadayı ve B. Avcı-Akbel (Ed.), in New Dimensions in Educational Sciences Without Borders (181-204). Lıvre de Lyon.

Anksiyete Okuryazarlığı Ölçeği

Göktaş, S., Işıklı, B., Yenilmez, Ç., Metintaş, S. (2019). Anksiyete Okuryazarlığı Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(2), 167-174.

Anksiyete Ölçeği

Ekizoğlu, N., & Özcinar, Z. (2011). A study of developing an anxiety scale towards the internet. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 3902-3911.

Antisosyal İnançlar ve Tutumlar Ölçekleri

Hurioglu, L., & Tümkaya, S. (2016). The Adaptation of Antisocial Beliefs and Attitudes Scales: Case from Turkish Perspective. Universal Journal of Educational Research, 4(7), 1614-1628.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

APS Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Sapmaz, F. (2006). Üniversite öğrencilerinin uyumlu ve uyumsuz mükemmeliyetçilik özelliklerinin psikolojik belirti düzeyleri açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Arkadaş Kıskançlık Ölçeği (AKÖ)

Akan, Y. (2019). Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 133-140. doi: 10.18506/anemon.506363

Atletik Zihinsel Enerji Ölçeği

Yıldız, A. B. , Yarayan, Y. E. , Yılmaz, B. & Kuan, G. (2020). Atletik Zihinsel Enerji Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 108-119. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.684587

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi