TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 130 Duygu Durumu, Duygusal Tepkiler ve Motivasyon

812 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

36-72 Aylık Çocuklara Yöneli̇k Saldırganlık Yöneli̇m Ölçeği̇

Kaynak, K. B., Kan, A. ve Kurtulmuş, Z. (2016). 36-72 aylık çocuklara yöneli̇k “Saldırganlık Yöneli̇m Ölçeği̇” geli̇şti̇rme çalışması. Turkish Studies, 11(3), 1457-1474.

48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testi

Yılmaz, E., Tepeli, K., ve Güven, G. (2019).48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testinin geçerlik güvenirlik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(2), 603-622, doi:10.23863/kalem.2019.116

60-72 Aylık Çocuklar İçin Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetsizlik Ölçeği

Yazıcı, Z., Duyan, V., ve Gelbal, S. (2013). Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetsizlik Ölçeği'nin 60-72 Aylık Türk çocuklarına uyarlanması. Journal of Society & Social Work, 24(2), 45-58.

7-11 Yaş Arası Çocuklar İçin Algılanan Stres Ölçeği

Ekşi,H. ve Kızık, C. (2023, 8-9 Temmuz). 7-11 yaş arası çocuklar için algılanan stres ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası Selçuk Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Konya, Türkiye.

Açık Agresyon Ölçeği

Kutlu, L. ve Aştı, N. (2019). Açık agresyon ölçeği’nin türk psikiyatrik hasta grubunda geçerlik ve güvenirlik çalışması . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 6(3) , 513-526 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/49408/537792

Adolesanlarda Empati ve Sempati Kurma Ölçeği

Zengin, H, Yalnızoğlu Çaka, S. ve Çınar, N. (2018). Adolesanlarda Empati ve Sempati Kurma Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(2), 184-191.

Afet Tehdidi için Psikolojik Hazırlık Ölçeği

Türkdoğan-Görgün, C., Koçak-Şen, İ., & McLennan, J. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of the Psychological Preparedness for Disaster Threat Scale. Nat Hazards.  https://doi.org/10.1007/s11069-023-06006-w

Afet Tutum Ölçeği

Türkan, A. H., Kılıç, İ. & Tiryakioğlu, M. (2019). Development of a Disaster Attitude Scale and assessment of university students’ attitudes towards disasters. Ege Academic Review, 19 (4), 457-467. https://doi.org/10.21121/eab.476531

Affektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği

Özkarar-Gradwohl, F. G., Panksepp, J., İçöz, F. J., Çetinkaya, H., Köksal, F., Davis, K. L., & Scherler, N. (2014). The influence of culture on basic affective systems: the comparison of Turkish and American norms on the affective neuroscience personality scales. Culture and Brain, 2(2), 173-192.

Ahlaki Öfke Ölçeği

Çelik-Ok, M. (2019). Ahlaki Öfke Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Muhakeme Dergisi, 2(2), 19-28.  https://doi.org/10.33817/muhakeme.626140

Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Şengün, Mustafa , Kaya, Mevlüt . “Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 / 24-25 (Temmuz 2007): 51-64 .

Aile Hemşire Bakım İnancı Ölçeği

Evgin, D., Sümen, A. (2023). The Study on the validity and reliability of The Family Nurse Caring Belief Scale in the Turkish culture. Journal of Education & Research in Nursing, 20(2), 92-98. 

Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçeği

Karaibrahimoğlu, A., Güvenç, F. ve Çeçen, Z. (2023). Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek Geliştirme Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(37), 52-63. https://doi.org/10.21076/vizyoner.1095482

Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği

Coşkun, H., Göçmen, Ö., ve Durakoğlu, A. (2019). Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması.10’uncu Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi'nde sunulan bildiri. 26-27 Nisan, Antalya, Türkiye

Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği

Koçyiğit, M. ve Tekel, E. (2021). Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 547-568.

Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği

Odacı, H., Kaya, F. ve Kınık, Ö. (2021). Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği’ nin Türkçe versiyonu. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 1–15. doi: 10.12984/egeefd.793020

Akademisyenin Mutluluk Düzeyine Etki Eden Faktörler Ölçeği

Durmuş, İ. (2022). Determination of factors affecting academician’s happiness level: Scale development research. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 29 (2), 319-345. https://doi.org/10.18657/yonveek.1033754

Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği

Yıldız, S. ve Alıcı, D. (2019). Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 9 (1), 49-58. https://doi.org/10.2399/yod.18.028

Akıl Hastalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Işıklı, S. (1998). Toplumdaki bireylerin akıl hastalarına karşı tutumlarını ölçen bir psikometrik aracın geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Gündüz, B. (2005). Akılcı Olmayan İnançlar ölçeği öğretmen formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 1 – 7.

Akran Saldırganlığıyla Başaçıkma Özyeterliği Ölçeği

Bakalım, O., ve Öz, F. S. (2014). Turkish adaptation, validity, and reliability of the Peer Aggression Coping Self-Efficacy Scale (PA-CSES). International Journal of Human Sciences, 11(2), 827-841.

Aktif İzleyicinin Katılım Tutum ve Davranışları Ölçeği

Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Katılımcı kültür olgusu bağlamında televizyon dramalarını sosyal medya üzerinden okumak (Tez No. 759844) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Televizyon dramaları sosyal medya ve katılımcı kültür. Doruk Yayınları

Aktivitelere Yönelik Hedonik, Ödamonik ve Dışsal Motivasyon Ölçeği (Üniversite Formu)

Subasi, M. (2023, December 15-17). Turkish Validation of the Hedonic and Eudaimonic Motives for Activities-Revised Scale [Conference presentation]. Selcuk 9th International Conference on Social Sciences, Konya, Türkiye.

Algılanan Kurumsal Serbest Zaman Desteği Ölçeği (AKSZDÖ)

Koç, M. C., & Pekel, A. (2023). The Perceived Organizational Leisure Support Scale (POLSS): A Turkish validity and reliability study. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 23(4), 944 – 949. Doi: 10.7752/jpes.2023.04118

Algılanan Mağduriyet Ölçeği

Ülbeği, İ. D., Özgen, H. M., ve Özgen, H. (2014). Algılanan Mağduriyet Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 101-112.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi