TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 160 Mesleki Gelişim ve Meslek/Kariyer Danışmanlığı

157 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aktivite Rol Denge Anketi-11

Günal, A., Pekçetin, S., Demirtürk, F., Şenol, H., Håkansson, C., & Wagman, P. (2020). Validity and reliability of the Turkish Occupational Balance Questionnaire (OBQ11-T). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(7), 493-499. https://doi.org/10.1080/11038128.2019.1673479

Alan Tercih Envanteri

Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 507-522.

Algılanan Kariyer Engelleri (AKE) Ölçeği

Kalafat,T. (2019). Algılanan Kariyer Engelleri (AKE) Ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlama çalışması. Kariyer Psikolojik Danışmanlık Dergisi, 2(2), 103-124.

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Askerlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği

Pınar, Ç. (1999). Hava Harp Okulu öğrencilerinin genel özellikleri ile akademik başarılarını etkileyen faktörler üzerine bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bankacı Kişilik Envanteri

Özer, A. (2005). Kariyer Danışmanlığında Kullanilabilecek Bir Ölçme Aracı: Bankacı Kişilik Envanterinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 111-130.

Bilfen Mesleki İlgi Envanteri

Otrar, M. Canel, A. N. (2015). Bilfen Mesleki İlgi Envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 186-198.

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210  

Çalışanların Mesleki Tutum ve Sosyal Algıları Ölçeği

Şahbudak, E., Korkmaz, M., Bekçi, M., Öztürk M, Şahin, D., Şen E,  & Kartal., N.  (2015). A study on developing a scale directed to the professional attitude and social perceptions of employees. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, (20), 42 – 57. https://doi.org/10.17364/IIB.20152013537

Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği

Durmuşkaya, C., Erdoğan, E. (2021). Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği önerisi. Journal of Management and Economics Research, 19 (3), 139-172. Doi: 10.11611/yead.987469

Çalışma İradesi Ölçeği Öğrenci Formu

Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Douglass, R. P. (2015). Exploring links between career adaptability, work volition, and well-being among Turkish students. Journal of Vocational Behavior, 90, 122-131.

Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği

Macit, M., Eren, A., Karaman, M., & Demir, İ. (2019). Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği geçerlilik güvenirlik çalışması: Sağlık çalışanlarında bir uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), 903-917. Doi: 10.18657/yonveek.532830

Çocuğumun Geleceği Ölçeği

Esen, E. (2020). The My Children’s Future Scale: Construct validity, measurement invariance, and reliability in a Turkish sample. Australian Journal of Career Development, 29(3), 185–195. http://doi.org/10.1177/1038416220941853

Değişken ve Sınırsız Kariyer Tutumları Ölçeği Kısa Form

Çakmak-Otluoğlu, K. Ö. & Acar-Bolat, B. (2020). Short Forms of Protean and Boundaryless Career Attitudes Scales in the Turkish context: validation and psychometric evaluation. International Journal for Educational and Vocational Guidance. https://doi.org/10.1007/s10775-020-09441-4

Dijital Bağımlılık Ölçeği (Dijitanaliz)

Dilci, T. (2019). A study on validity and reliability of Digital Addiction Scale for 19 years or older. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 32–39. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070105

Diyabet İlaç Kullanım Öz Yeterliliği Ölçeği

Kavuran, E., & Türkoğlu, N. (2022). Turkish validity and reliability of the Diabetes Medication Self-Efficacy Scale. International Journal of Endocrinology(Ukraine), 18(5), 285-292. Doi: 10.22141/2224-0721.18.5.2022.1187

Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri – Kısa Form

Öztemel, K. (2014). Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin kısa formu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (42), 244-255.

Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği

Öztemel, K. (2013). Testing the validity of the Emotional and Personality-Related Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Turkish culture. Journal of Career Development, 40(5) 390-407.

Duygusal Zeka Yeterliklerini İş Yaşamında Kullanma Düzeyi Ölçeği

Titrek, O. (2005). Duygusal Zeka Yeterliklerini İş Yaşamında Kullanma Düzeyi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 73-87.

Düzgün İş Ölçeği

Işık, E., Kozan, S., & Negiş-Işık, A. (2018). Cross-cultural validation of the Turkish Version of the Decent Work Scale. Journal of Career Assessment. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1069072718763636

Ebeveyn-Birey Kariyer Hedefleri Çelişkileri Ölçeği

Bülbül, Ö., Türk Kurtça, T., Ekşi, F. & Ekşi, H. (2021). Ebeveyn-birey kariyer hedefleri çelişkileri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1085-1100. http://dx.doi.org/10.30703/cije.813116

Edwards Kişisel Tercih Envanteri

Kuzgun, Y. (1989). Edwards Kişisel Tercih Envanteri El Kitabı. Ankara: Meteksan.

Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği

Bacanlı, F., Akyol, E.Y., Kaynak, S., & Özhan, M.B. (2018). Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği'ni Türkçeye uyarlama çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 19(2), 389-407. doi: 10.12984/egeefd.396759

Fakülte Yönelim Ölçeği

Göktaş,O. ,Tekin, O. ,Arslan, İ. ,Oğulluk, M. ,Aktürk Oğulluk, Z. ,& Kıbrıslı, E. (2017). Üniversiteye başlayacak olan gençlerin fakülteye yönelim tutumlarının incelenmesi; Bir ölçek geliştirme çalışması. Konuralp Tıp Dergisi, 9(1), 46-52.

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği

Koyunlu Unlu, Z., Dokme, I., & Unlu, V. (2016). Adaptation of the science, technology, engineering, and mathematics career interest survey (STEM-CIS) into Turkish. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 21-36,http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.2

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi