TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 160 Mesleki Gelişim ve Meslek/Kariyer Danışmanlığı

129 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aktivite Rol Denge Anketi-11

Günal, A., Pekçetin, S., Demirtürk, F., Şenol, H., Håkansson, C., & Wagman, P. (2020). Validity and reliability of the Turkish Occupational Balance Questionnaire (OBQ11-T). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(7), 493-499. https://doi.org/10.1080/11038128.2019.1673479

Alan Tercih Envanteri

Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 507-522.

Algılanan Kariyer Engelleri (AKE) Ölçeği

Kalafat,T. (2019). Algılanan Kariyer Engelleri (AKE) Ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlama çalışması. Kariyer Psikolojik Danışmanlık Dergisi, 2(2), 103-124.

Askerlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği

Pınar, Ç. (1999). Hava Harp Okulu öğrencilerinin genel özellikleri ile akademik başarılarını etkileyen faktörler üzerine bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bankacı Kişilik Envanteri

Özer, A. (2005). Kariyer Danışmanlığında Kullanilabilecek Bir Ölçme Aracı: Bankacı Kişilik Envanterinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 111-130.

Bilfen Mesleki İlgi Envanteri

Otrar, M. Canel, A. N. (2015). Bilfen Mesleki İlgi Envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 186-198.

Çalışma İradesi Ölçeği Öğrenci Formu

Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Douglass, R. P. (2015). Exploring links between career adaptability, work volition, and well-being among Turkish students. Journal of Vocational Behavior, 90, 122-131.

Çocuğumun Geleceği Ölçeği

Esen, E. (2020). The My Children’s Future Scale: Construct validity, measurement invariance, and reliability in a Turkish sample. Australian Journal of Career Development, 29(3), 185–195. http://doi.org/10.1177/1038416220941853

Değişken ve Sınırsız Kariyer Tutumları Ölçeği Kısa Form

Çakmak-Otluoğlu, K. Ö. & Acar-Bolat, B. (2020). Short Forms of Protean and Boundaryless Career Attitudes Scales in the Turkish context: validation and psychometric evaluation. International Journal for Educational and Vocational Guidance. https://doi.org/10.1007/s10775-020-09441-4

Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri – Kısa Form

Öztemel, K. (2014). Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin kısa formu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (42), 244-255.

Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği

Öztemel, K. (2013). Testing the validity of the Emotional and Personality-Related Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Turkish culture. Journal of Career Development, 40(5) 390-407.

Duygusal Zeka Yeterliklerini İş Yaşamında Kullanma Düzeyi Ölçeği

Titrek, O. (2005). Duygusal Zeka Yeterliklerini İş Yaşamında Kullanma Düzeyi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 73-87.

Düzgün İş Ölçeği

Işık, E., Kozan, S., & Negiş-Işık, A. (2018). Cross-cultural validation of the Turkish Version of the Decent Work Scale. Journal of Career Assessment. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1069072718763636

Ebeveyn-Birey Kariyer Hedefleri Çelişkileri Ölçeği

Bülbül, Ö., Türk Kurtça, T., Ekşi, F. & Ekşi, H. (2021). Ebeveyn-birey kariyer hedefleri çelişkileri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1085-1100. http://dx.doi.org/10.30703/cije.813116

Edwards Kişisel Tercih Envanteri

Kuzgun, Y. (1989). Edwards Kişisel Tercih Envanteri El Kitabı. Ankara: Meteksan.

Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği

Bacanlı, F., Akyol, E.Y., Kaynak, S., & Özhan, M.B. (2018). Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği'ni Türkçeye uyarlama çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 19(2), 389-407. doi: 10.12984/egeefd.396759

Fakülte Yönelim Ölçeği

Göktaş,O. ,Tekin, O. ,Arslan, İ. ,Oğulluk, M. ,Aktürk Oğulluk, Z. ,& Kıbrıslı, E. (2017). Üniversiteye başlayacak olan gençlerin fakülteye yönelim tutumlarının incelenmesi; Bir ölçek geliştirme çalışması. Konuralp Tıp Dergisi, 9(1), 46-52.

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği

Koyunlu Unlu, Z., Dokme, I., & Unlu, V. (2016). Adaptation of the science, technology, engineering, and mathematics career interest survey (STEM-CIS) into Turkish. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 21-36,http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.2

Gelecek Vizyonları Ölçeği

Akça, M , Korkmaz, O. ve Alkal, A . (2018). Gelecek Vizyonları Ölçeği Türkçe Formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1 (1) , 1-21

Gelecekteki İnsana Yakışır İş Ölçeği/ Gelecekteki Saygın İş Ölçeği (Future Decent Work Scale)

Keser, A. ve Büyükgöze-Kavas, A. (2021). Gelecekteki Saygın İş Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Paper presentedt at the VIIIth International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray Üniversitesi, 7-10 Temmuz 2021.

Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Batı, A. H. ve Bümen, N. T. (2006). Hekimlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 6 (23), 41-50.

İş Arama Öz Yeterlilik Ölçeği

Çakır, M. A., & Tagay, Ö. (2015). Developing Job Search Self Efficacy Scale and Turkish university students' job search self-efficacy levels. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 10(3), 1-12. doi:10.9734/BJESBS/2015/18975

İş Kişilik Profili Testi

Eratay, E. (2016). Work Personalıty Profıle (Wpp) Testinin standardazisyonu ve geçerlik güvenirliği. Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(Özel Sayı 2), 90-95.

İş Motivasyon Ölçeği

Engin, E., & Çam, O. (2009). Validity and reliability study of the Turkish psychiatric nurses of Job Motivation Scale. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16(5), 462-472. doi: 10.1111/j.1365-2850.2009.01402.x

İş Umudu Ölçeği

Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Kaya, Ç. ve Sarıçam H. (2013). İş Umudu Ölçeği (İUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal , 11, 56-68.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi