TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1672/2568


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Güvenç, H. (2015). Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 129-145.


Geliştiren/Uyarlayan: Hülya Güvenç


Yıl: 2015


Kaynak Adı: Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 15


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 129-145


Sorumlu Yazar: Hülya Güvenç


İletişim: guvenchulya@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Güdü, Kişisel İlişki, Özerklik


Alt Boyutlar: Kişisel İlişki Desteği, Özerklik Desteği, Yetkinlik Desteği


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 alt boyut ve 24 madde
Kişisel İlişki Desteği(6): Beni iyi tanır.
Özerklik Desteği(6): Benim düşüncelerime önem verir.
Yetkinlik Desteği(12): Derste benden ne beklediğini açıkça ifade eder.


Kimlere Uygulanabilir: Lise Öğrencileri, Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme: Ölçek 4'lü likert tipi “kesinlikle doğru değil”=1, “çoğunlukla doğru değil”=2, “çoğunlukla doğru”=3 ve “kesinlikle doğru”=4 olmak üzere derecelendrilmiştir.


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınan her alt boyut kendi içinde puanlanmıştır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik:

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Alt boyutlar arası korelasyon katsayıları .81 ile .79 arasında değişmektedir. Bu doğrultuda ölçek alt boyutlarının aynı kavramsal yapıları ölçtüğü ve bağımsız olarak kullanılamayacağı söylenebilir.


Güvenirlik:

Cronbacha alpha katsayılarına göre ölçeğin güvenirlik katsayıları birinci alt boyutta .87, ikinci faktörde. .85 üçüncü faktörde .80 olarak belirlenmiştir. Ölçeğinin tamamının Cronbacha alpha katsayısı ise .94’tür. Bu doğrultuda ölçeğin güvenirlik katsayısının yüksek olduğu söylenebilir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi