TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: İçsel motivasyon

28 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Arapça Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (AÖYMÖ)

Düzgün, G., & Kırkıç, K. A. (2023). Arapça öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği (AÖYMÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 19(2), 370-387. https://doi.org/10.17244/eku.1289743  

Beden Eğitimi Dersine Katılım Motivasyonu Ölçeği (BEDKMÖ)

Tekkurşun Demir, G. & Cicioğlu, H. İ. (2023). Beden Eğitimi Dersine Katılım Motivasyonu Ölçeği’nin (BEDKMÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 12 (1) , 134-141 .https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.1078077

Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği (BAMÖ)

Aydın, S., Yerdelen, S., Yalmancı, S. G. ve Göksu, V. (2014). Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 425-435.

Blok Tabanlı Programlamaya Yönelik Motivasyon Ölçeği

Çilengir, M. D. ve İzmirli, S. (2023). Blok tabanlı programlama öğretiminde oyunlaştırma yaklaşımı kullanımının başarı ve motivasyona etkisi. International Journal of Computers in Education, 6(2), 79-103. https://doi.org/10.5281/zenodo.10447397

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeği

Çivilidağ, A. ve Şekercioğlu, G. (2017). Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mediterranean Journal of Humanities, 7(1), 143-156.

Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği

Özer, Ö., Altınok, A., Yöntem, M. K. ve Bayoğlu, F. (2017). Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches İn Psychiatry, 9(1), 13-30.

Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeği

Erçetin, Ş. Ş., Akbaşlı, S. ve Durnalı, M. (2018). Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 75-88. https://doi.org/10.19126/suje.431126

Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği

Kaplan, E. , Bektas, O. & Karaca, M. (2021). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 60-81 . DOI: 10.22466/acusbd.1021163

Fizik Motivasyon Ölçeği

Süzük, E. (2019). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği II’nin Türkçe’ye ve fiziğe uyarlanması: Fizik Motivasyon Ölçeği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(2), 126-141. https://doi.org/10.35346/aod.626185

İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Motivasyon Ölçeği

Balantekin, Y. ve Oksal, A. (2014). İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Motivasyon Ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(2), 102-113.

İlkokul Öğrencileri Motivasyon Ölçeği

Bozgün, K. ve Akın-Kösterelioğlu, M. (2020). İlkokul Öğrencileri Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1) , 209-236. doi: 10.18039/ajesi.682030

İngilizce Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Karayazgan, B. ve Saracaloğlu, A. S. (2021). İngilizce Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 12 (1) , 321-332 .https://doi.org/10.51460/baebd.936192

İş Akışı Envanteri

Mavi, D., Ayyıldız, P., Topaloğlu, H. ve Özdemir, M. (2021). İş Akışı Envanteri'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(3), 1141-1154. hptts://doi.org/10.30783/nevsosbilen.947178

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersi Motivasyon Ölçeği

Kazu, İ.Y., Özdemir, O. ve Erten, P. (2016). İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 534-546.

Kimya Motivasyon Ölçeği

Güvendik, F. (2010). Kimya motivasyon ölçeğinin uyarlanması ve yapı geçerliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kimya Motivasyon Ölçeği

Şen, Ş. ve Yılmaz, A. (2014). Lise ve üniversite öğrencilerinin kimyaya yönelik motivasyonlarının incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 5(10), 17-37.

Öğretme Motivasyonu Ölçeği

Ayık, A., Akdemir, Ö. A., & Seçer, İ. (2015). Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Current Research in Education, 1(1), 33-45.

Öğretmen Motivasyon Ölçeği

Kılıç, Y. ve Yılmaz, E. (2019). İçsel, dışsal ve yönetsel faktörler bağlamında Öğretmen Motivasyon Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(1), 77-91.

Öğretmen Motivasyon Ölçeği

Polat, S. (2010). Okul öncesi yöneticilerinin kullandıkları yönetsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen algıları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Okuma Motivasyonu ve Okumaya Adanmışlık Ölçeği

Yıldız, M., & Aktaş, N. (2015). Okuma motivasyonu ve okumaya adanmışlık ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1349-1365. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3379

Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Özdemir, S. ve Akkaya, N. (2014). Ortaöğretim Öğrencileri için Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği, geçerlik ve güvenirlik çalışması, Milli Eğitim, 43 (203) 55-73.

Ototelik Kişilik Ölçeği

Ak, M. O. (2021). Ototelik Kişilik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması: Serbest Zaman Perspektifi Oluşturulması . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (54) , 317-338 .

Oyun Motivasyonu Ölçeği

Akın, A., Kaya, Ç. ve Demirci, İ., (2015). Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin geçerliği ve güvenirliği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 18-31.

Öz-Belirleme Kuramına Dayalı Emzirme Motivasyonu Ölçeği

Mizrak Sahin, B., Ozerdogan, N., Ozdamar, K., & Gursoy, E. (2019). Factors affecting breastfeeding motivation in primiparious mothers: An application of breastfeeding motivation scale based on self-determination theory. Health Care for Women International, 40(6), 637-652. https://doi.org/10.1080/07399332.2018.1526289

Seçmeli Kur’an-ı Kerim Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği

Çakmak, A. ve Ecer, M. (2020). Seçmeli Kur’an-ı Kerim Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin (SKKMÖ) geliştirilmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 679 – 707. https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.737811

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi