TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersi Motivasyon Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/226826


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 350 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Kazu, İ.Y., Özdemir, O. ve Erten, P. (2016). İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 534-546.


Geliştiren/Uyarlayan: İbrahim Yaşar Kazu, Oğuzhan Özdemir, Pınar Erten


Yıl: 2016


Kaynak Adı: İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 16


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 534-546


Sorumlu Yazar: İbrahim Yaşar Kazu


İletişim: ykazu@firat.edu.tr


Ölçülen Özellikler: İşletim Sistemleri, Motivasyon


Alt Boyutlar: İçsel motivasyon, Motivasyonsuzluk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

2 alt boyut ve 23 madde
İçsel Motivasyon (16 m): İşletim Sistemleri ve Uygulamaları dersinde kendimi iyi hissedince başarılı olacağımı düşünürüm.
Motivasyonsuzluk (7 m): İşletim Sistemleri ve Uygulamaları dersine ait çalışmaları yapmak istemiyorum.


Kimlere Uygulanabilir: Öğrenciler


Derecelendirme: 5'li Likert (1= Hiç katılmıyorum - 5= Tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 23, en yüksek puan 115'tir.


Geçerlik:

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.( KMO= 0,912 Bartlett Testi= 1994,091). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .592 ile .853 arasında değişmektedir.


Güvenirlik:

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .880 ile .946 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .946 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi