TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kimya Motivasyon Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Güvendik, F. (2010). Kimya motivasyon ölçeğinin uyarlanması ve yapı geçerliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Funda Güvendik


Yıl
2010


Kaynak Adı
Kimya motivasyon ölçeğinin uyarlanması ve yapı geçerliğinin incelenmesi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPFrwdZ5JRnFsjyO-mUtJqo1kACF7ck77gvwoYAxDqzhk


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Funda GÜVENDİK


Ölçülen Özellikler
Kimya dersine yönelik motivasyon


Alt Boyutlar
Değerlendirme Kaygısı, İçsel motivasyon, Kişisel İlgi, Kişisel Sorumluluk, Öz-yeterlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

30 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Kişisel İlgi(7 m): Kimya dersinde öğrendiklerim kişisel amaçlarımla ilgilidir.
Kişisel Sorumluluk(8 m): Kimya dersinde iyi bir not almak benim için önemlidir.
Öz Yeterlik(5 m): Kimya laboratuvarında ve projelerinde iyi olacağıma dair kendime güvenirim.
İçsel Motivasyon(6 m): Kimya dersini öğrenmekten hoşlanırım.
Değerlendirme Kaygısı(4 m): Kimya dersinin sınavlarını nasıl yapacağım hakkında endişelenirim.


Kimlere Uygulanabilir
Lise Öğrencileri


Derecelendirme
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 30 ile 150 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekteki her bir madde likert tipinde numaralandırılmış ve öğrencilerin uygulama sonunda aldıkları puanlar düşük, orta, yüksek ve çok yüksek motivasyon olarak isimlendirilmiştir (30-59 puan arası düşük motivasyon, 60-89 arası orta motivasyon, 90-119 yüksek motivasyon, 120-150 çok yüksek motivasyon).


Çeviri Süreci

Ölçeği İngilizceden Türkçeye üst düzey yabancı dil bilgisine sahip ve kimya eğitiminde çalışan 4 uzman ayrı ayrı çevirmiştir. Daha sonra elde edilen ölçek profesyonel tercümanlık yapan bir uzman tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Çeviri sonucu elde edilen ölçek orijinal ölçekle karşılaştırılmış ve üst düzey bir benzerlik elde edilmiştir. Elde edilen ölçeğin anlaşılabilir olup olmadığını denetlemek amacıyla Ankara ilinde orta öğretim kurumlarında okuyan 30 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin uygulanması esnasında öğrenciler maddeleri anlamakta herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Ölçeğin anlaşılmasında bir sorunla karşılaşılmaması üzerine uygulama aşamasına geçilmiştir.


Geçerlik

Yapılan analiz sonucunda Kaiser-MeyerOlkin değeri 0.913 olarak hesaplanmıştır. Buna göre araştırmanın örneklem büyüklüğü yeterlidir. Bartlett testi değeri ise 18378,568; (df: 435,0.000, p(sign.)=0.000<0.01) olarak bulunmuştur.


Güvenirlik

Kimya motivayon ölçeğinin Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Science Motivation Questionnaire


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi