TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Ergün, H. ve Çelik, K. (2019). Örgütsel Bağlılık Ölçeği Türkçe uyarlaması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 113-121. doi: 10.30794/pausbed.409781


Geliştiren/Uyarlayan
Hüsnü Ergün, Kazım Çelik


Yıl
2019


Kaynak Adı
Örgütsel Bağlılık Ölçeği Türkçe Uyarlaması


Dergi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi


Sayı
34


Sayfa Aralığı
113-121


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
10.30794/pausbed.409781


Sorumlu Yazar
Hüsnü Ergün


İletişim
husnuergun60@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Bağlılık, Örgütsel Bağlılık


Alt Boyutlar
Ahlaki bağlılık, Çıkarcı bağlılık, Zoraki Bağlılık


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 15 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Zoraki bağlılık (5m): Bazen, okulumu terk etmek istiyorum ve bir daha geri gelmek istemiyorum
Ahlaki bağlılık (5m): Kendimi okuluma adamış hissediyorum.
Çıkarcı bağlılık (5m): Okula yaptığım katkılar görülür ve takdir edilirse elimden gelen en iyi çabayı gösteririm.


Kimlere Uygulanabilir
Öğretmenler


Derecelendirme
5'li Likert


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 15 ile 65 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Açımlayıcı faktör analizinde, değişkenler arasındaki ilişkilerden faydalanılarak ortaya çıkan faktörler doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.


Güvenirlik

Birinci alt boyut olan “zoraki bağlılık” için iç tutarlık katsayısı .92, ikinci alt boyut olan “ahlaki bağlılık” için .94, üçüncü alt boyut olan “çıkarcı bağlılık” için ise .93 olarak saptanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi