TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: İlkokul Öğrencileri

34 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Azim Ölçeği

Bozgün, K. ve Başgül, M. (2018). Akademik Azim Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 435-445. doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14521

Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testi

Ülper, H. ve Yağmur, K. (2016). Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testi'nin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 15(2), 581-593.

Akran Zorbalığı Ölçeği

Kutlu, F. ve Aydin, G. (2010). Akran zorbalığı ölçek gelistirme ön çalismasi: Kendini bildirim formu. Türk Psikoloji Yazilari, 13(25), 1-12.

Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği

Erdoğdu, M. Y. (2013). Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 115-128.

Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul

Hacıömeroğlu, G., Bilgen, S. ve Tabuk, M. (2013). Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul’un Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 85-96. doi: 10.15285/EBD.2013385568

Çevre Tutum Ölçeği

Atasoy, E. (2005). Çevre içi eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisi Ölçeği

Uysal, İ., ve Sarıça, S. (2018). Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine etkisine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 17(3),1303-1316.

Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Baş, A. U., & Siyez, D. M. (2010). Adaptation of the Child and Adolescent Perfectionism Scale to Turkish: The validity and reliability study. İlköğretim Online, 9(3), 898-909.

Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği

Demirtaş-Zorbaz, S. ve Korkut-Owen, F. (2013). Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 58-67. .

Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği

Telef, B. B. (2014). Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 478-490.

Çocukların Cinsel İstismar Bilgi Düzeyi Ölçeği (CKAQ-R)

Yılmaz, Y., & Cenkseven-Önder, F. (2020). The Adaptation of Children's Knowledge of Abuse Questionnaire-Revised (CKAQ-R) to Turkish: Validity and reliability study. İlköğretim Online - Elementary Education, 19(1): 384-392. doi: 10.17051/ilkonline.2020.661859

Düzenlenmiş Fennema-Sherman Matematik Kaygı Ölçeği

Hacıömeroğlu, G. ve Kutluca, T. (2016). Düzenlenmiş Fennema-Sherman Matematik Kaygı Ölçeği – ilkokul geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(10), 95-100.

Empatik Eğilim Ölçeği

Kılınç, Ş. (2021). Kültüre duyarlı farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğrencilerin empati becerilerine etkisi. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Hayvana Yönelik Kötü Davranış Envanteri

Akdemir, S. (2016). İlkokul öğrencilerinde hayvana yönelik kötü davranış ile saldırganlık ve empati düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

İlkokul Çocukları İçin Okul Mutluluğu Ölçeği

Özdemir, Y., Yılmaz Hiğde, A. & Sağkal, A. S. (2021). İlkokul Çocukları İçin Okul Mutluluğu Ölçeği’nin (İçiomö) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 50 (231) , 111-127. https://doi.org/10.37669/milliegitim.745320

İlkokul Öğrencileri İçin Başarı Algısı Ölçeği

Kara, A. ve Şahin, C. (2019). İlkokul Öğrencileri İçin Başarı Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s.1359-1364). Ankara, Türkiye.

İlkokul Öğrencileri İçin Okulda Mutluluk Ölçeği

Gündoğan, A. ve Akar, C. (2019). İlkokul öğrencileri için okulda mutluluk ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 3(1), 61-75.

İlkokul Öğrencileri Motivasyon Ölçeği

Bozgün, K. ve Akın-Kösterelioğlu, M. (2020). İlkokul Öğrencileri Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1) , 209-236. doi: 10.18039/ajesi.682030

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği

Katrancı, M., ve Temel, S. (2018). İlkokul öğrencilerine yönelik yazma kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(24), 1544-1555.

İşbirlikli Öğrenme Becerisi Ölçeği

Burak, D. (2020). İlkokul sosyal bilgiler öğretimine yönelik uyarlanabilir bir öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ölçeği

Alkaş, B. (2010). İlköğretim öğrencileri arasındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Marmara Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeği

Celikten, L., & Doğan, M.C. (2020). Marmara Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeğinin geliştirilmesi. HAYEF: Journal of Education, 17(2), 199-221. doi: 10.5152/hayef.2020.20017

Matematik Kaygı Ölçeği

Aslan, Ö. Ş. , Göcen, S. & Şen, S. (2022). Reliability generalization meta-analysis of Mathematics Anxiety Scale for primary school students . Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology , 13 (2) , 117-133 . https://doi.org/10.21031/epod.1119308

Matematikte Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Aktan, S. ve Tezci, E. (2013). Matematikte Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. NWSA: Education Sciences, 8(1), 46-62.

Milli Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği

Koç, A., ve Budak, Y. (2021). Milli Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 54(54), 54-74. https://doi.org/10.15285/maruaebd.817305

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi