TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İlkokul Öğrencileri İçin Okulda Mutluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Gündoğan, A. ve Akar, C. (2019). İlkokul öğrencileri için okulda mutluluk ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 3(1), 61-75.


Geliştiren/Uyarlayan
Aslı Gündoğan, Cüneyit Akar


Yıl
2019


Kaynak Adı
İlkokul Öğrencileri İçin Okulda Mutluluk Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)


Cilt
3


Sayı
1


Sayfa Aralığı
61-75


Link:
http://www.tayjournal.com/TayJournal/ArchiveIssues/PDF/f56d7064-a6a2-e911-8102-005056b06ff6


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Aslı Gündoğan


İletişim
asli.gundogan@usak.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Okulda mutluluk


Alt Boyutlar
Okulda mutluluk, Okulda mutsuzluk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Okul açılsın diye sabırsızlanıyorum
Bir an önce tatil bitsin, okul başlasın istiyorum
Derslerde kendimi mutlu hissediyorum
Okula gitme düşüncesi bile beni mutsuz ediyor
(Toplam 9 madde)


Kimlere Uygulanabilir
İlkokul Öğrencileri


Derecelendirme
3'lü Likert (1=Hiçbir zaman 3=Her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 3 ile 27arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan yüksek puan öğrencilerin okulda mutluluk düzeylerinin yüksek olduğuna, düşük puan ise okulda mutluluk düzeylerinin düşük olduğuna işaret etmektedir.


Geçerlik

Ölçeğin geçerliğini belirlemek için kapsam ve yapı geçerliğinden yararlanılmıştır. Kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş; yapı geçerliğini sınamak üzere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır.


Güvenirlik

Güvenirlik çalışması kapsamında ise hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayılarının ölçeğin her iki alt boyut için 0.68, ölçeğin tümü için ise 0.76 olduğu bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizine göre ölçek öz değeri birden büyük olan iki boyutta toplandığı ve toplam varyansın %48,65'ini açıkladığı saptanmıştır. Birinci boyut açıklanan varyansın 32.98'ni ikinci boyut ise ve 15.67'sini açıklamaktadır. Birinci faktörün öz değeri 2,97 iken ikinci faktörün özdeğeri 1,41bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre genel uyum indisi olan χ2 /df oranının mükemmel uyum aralığında olduğu görülmüştür. GFI, AGFI, IFI ve CFI gibi diğer kabul edilen uyum indislerinin de kabul edilen referans değerler dikkate alındığında mükemmel uyumlu olduğu söylenebilir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi