TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İlkokul Öğrencileri İçin Başarı Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Bildiri Kitabı


Kaynak/Referans

Kara, A. ve Şahin, C. (2019). İlkokul Öğrencileri İçin Başarı Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s.1359-1364). Ankara, Türkiye.


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Kara, Cengiz Şahin


Yıl
2019


Kaynak Adı
İlkokul Öğrencileri İçin Başarı Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi


Sayfa Aralığı
1359-1364


Link:
http://www.ices-uebk.org/downloads/icestammetin.pdf


Dosyalar

Bildiri Kitabı
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Ahmet Kara


İletişim
ahmetkara9126@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Başarı algısı


Alt Boyutlar
Bilişsel, Davranışsal, Duyuşsal


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 24 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır.
Bilişsel (8m)
Duyuşsal (8m)
Davranışsal (8m)


Kimlere Uygulanabilir
İlkokul Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 24 ile 120 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Tüm analizler sonucunca Başarı Algısı Ölçeği için her biri sekiz maddeden oluşan bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alt boyutları şeklinde üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.


Güvenirlik

Başarı algısı ölçeğinin iç tutarlılık katsayısının .86, birinci faktör olan bilişsel alan için iç tutarlılık katsayısı .72, ikinci faktör olan duyuşsal alan için .78 ve üçüncü faktör olan davranışsal alan için .73 olduğu gözlenmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi