TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Fizik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/makaleler/yayinda/8/EFMED_FZE131.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 357 Fizik Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Kurnaz, M. A., ve Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 29-49.


Geliştiren/Uyarlayan: Mehmet Altan Kurnaz, Nevzat Yiğit


Yıl: 2010


Kaynak Adı: Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği


Dergi: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi


Cilt: 4


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 29-49


Sorumlu Yazar: Nevzat Yiğit


İletişim: nevzatyigit@yahoo.com


Ölçülen Özellikler: Fizik Öğretim Programı, Fizik Tutum Ölçeği


Alt Boyutlar: Fizik dersine bakış açısı, Fizik dersine değer verme, Fizik dersini davranış haline getirme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 alt boyut ve 24 madde
Fizik Dersine Değer Verme (9 m): Benim için fizik dersinde öğrendiklerim faydalıdır-faydasızdır.
Fizik Dersini Davranış Haline Getirme (10 m) : Ben fizik ile ilgili problemlerin konuşurum- konuşmam.
Fizik Dersine Bakış Açısı (5 m): Benim için fizik ile ilgili araştırmalar kolaydır-zordur.


Kimlere Uygulanabilir: Lise Öğrencileri


Derecelendirme: 4'lü Likert (4=Çok Zevkli, 1=Çok Sıkıcı)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 96 ile 24 puan arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik:

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için öncelikli olarak taslak ölçekte yer alan ortak
varyanslar belirlenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek bir analizde Büyüköztürk’e (2007)
göre faktör yük değeri 0,45 ve üzeri olan maddeler seçilerek sonraki analiz sürecine dâhil
edilmelidir. Bu çalışma doğrultusunda taslak ölçekte yer alan 30 maddeye ait faktör yük
değerlerinin 0,49 ile 0,75 arasında değiştiği tespit edilerek tüm maddeler analiz süreci
kapsamında değerlendirilmiştir.


Güvenirlik:

Cronbach-Alfa
güvenilirlik kat sayısı değeri, ölçeğin test puanları arasındaki iç tutarlılığının bir ölçüsüdür
ve 0,70 üzeri değerler test güvenilirliği için yeterli kabul edilmektedir. Madde-toplam test
puanı korelâsyonu ise madde puanı ile test maddeleri toplam puanı arasındaki ilişkiyi
açıklamada kullanılır. Madde-toplam test puanı korelâsyonunun yüksek ve pozitif çıkması
ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğunu gösterir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi