TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://efdergi.yyu.edu.tr/uploads/fenfizoyyuefd19082011y-1542262441.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 357 Fizik Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Şen, H. C. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1-39.


Geliştiren/Uyarlayan: Ali Eryılmaz, Hanife Can Şen


Yıl: 2011


Kaynak Adı: Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması


Dergi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 8


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 1-39


Sorumlu Yazar: Hanife Can ŞEN


İletişim: hanifecan.sen@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Basit Elektrik Devreleri Ünitesi, Devre Elemanları, Direnç, Elektrik Devrelerinde Akım, Potansiyel Farkının Ölçülmesi, Üreteçlerin Bağlanması


Kimlere Uygulanabilir: 11. Sınıf öğrencilerine


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puanlar 0 ile 30 puan arasında değişmektedir. Yüksek puanlar basit elektrik devreleri konusunda daha yüksek bir başarıya işaret eder.


Geçerlik:

Madde analizinde öğrenciler testten aldıkları puana göre düşük, orta ve yüksek olarak gruplandırılmışlardır. Her maddeye ait grafikte ise bu gruplar için her seçeneği işaretleyen öğrencilerin oranları gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken ana husus doğru seçeneğin eğiminin soldan aga gidildikçe artması ve diğer çeldiricilerin eğiminin ise tersine azalması gerektiğidir. Tablolarda ise her maddeye ait genel verilerin yanısıra her seçenek için ayrı ayrı veriler de sunulmuştur. Burada bahsi geçen madde güçlük endeksleri (P ile gösterilmiştir) 0 ila 1 arasında değişen değerler almakta ve o maddeyi doğru cevaplayan öğrencilerin oranını göstermektedir.


Güvenirlik:

BEDBT’nin sonuçları için hesaplanan Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Madde analizi ise ITEMAN madde analizi programı kullanarak yapılmıştır. Yapılan madde analizi ile testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0,554 ve 0,447 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar geliştirilen BEDBT ile geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi