TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Tanrıverdi, G., ve Demirbaş, M. (2012). Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 83-101.


Geliştiren/Uyarlayan
Gülşah Tanrıverdi, Murat Demirbaş


Yıl
2012


Kaynak Adı
Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Gülşah Tanrıverdi


İletişim
gulsahtanriverdi_@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Öğrenmeyi etkileyen en önemli duyuşsal özellikler


Alt Boyutlar
Alan Bilgisi, Derse Karşı Öğrencinin Kişisel Tutumları, Derse Karşı Öğretmenin Tutumu, Dersi Günlük Hayatla İlişkilendirme, Derste Uygulanan Yöntem ve Teknikler, Laboratuardaki Teknik İmkanlar


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 27 madde 6 faktörden oluşmaktadır
Faktör: Derste Uygulanan Yöntem ve Teknikler :Fizik laboratuvarında deney konularına göre farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını isterim.
:Derse Karşı Öğretmenin Tutumu: 17. Laboratuvardaki öğretmenin tutumu laboratuvara karşı olan tutumumu etkiler.
Laboratuvardaki Teknik İmkanlar :laboratuvarda yaparak yaşayarak deneyleri yapmanın daha kalıcı olduğunu düşünüyorum
Dersi Günlük Hayatla İlişkilendirme: Öğrendiğim teorik bilgileri laboratuar ortamında gerçek hayatla ilişkilendirdiğimde daha kalıcı olduğunu düşünürüm
Derse Karşı Öğrencinin Kişisel Tutumları :12. Orta öğretimden gelen ön yargılarımı kıramadığım için, laboratuara karşı olumsuz tutum içerisindeyim
Alan Bilgisi: 6. Laboratuarda deneyle ilgili teorik bilgimde eksiklik olduğunda o deneyi yapmaktan hoşlanmam


Kimlere Uygulanabilir
13-18 yaş grubundan ortaokul ve lise öğrencisi


Derecelendirme
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 27 ile 135 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçeğe yapılan analizler sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı .82 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (X²=1247,642, df=351, p=.000<.001). KMO’nun .60’dan yüksek, Bartlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir (


Güvenirlik

Ölçümlerin güvenirliğinin yüksek olması demek ölçümlerinizdeki tesadüfi hataların az olması demektir. Ölçümlerimizde hata az veya ölçümlerimiz gerçeğe daha yakın oldukça güvenirliği yüksek olur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi