TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.tused.org/internet/tufed/sayilar/default1.asp?islem=git1&id=284


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 357 Fizik Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46.


Geliştiren/Uyarlayan: Ali Eryılmaz, Erdal Taşlıdere


Yıl: 2012


Kaynak Adı: Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi


Dergi: Türk Fen Eğitimi Dergisi


Cilt: 9


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 31-46


Sorumlu Yazar: Erdal Taşlıdere


İletişim: etaslidere@mehmetakif.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Basit Elektrik Devreleri Tutumu


Alt Boyutlar: Başarı-Motivasyon, İlgi, İlgi Bağlantılı Davranış, Önem, Öz-yeterlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

5 alt boyut ve 24 madde
İlgi (5 m): Basit elektrik devreleri konularını severim.
Önem (5 m): Elektrik konularının, gelecekte öneminin gittikçe artacağına inanıyorum.
İlgi Bağlantılı Davranış (5 m): Fizik topluluğuna üye olmak isterim.
Başarı-Motivasyon (4 m): Basit elektrik devreleri konularında başarılı olmak için elimden geleni yaparım.
Öz Yeterlik (5 m): Basit elektrik devreleri konularında zor işleri yapabileceğimden eminim.


Kimlere Uygulanabilir: Lise Öğrencileri


Derecelendirme: 5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 5=kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 24 ile 120 arasında değişmektedir


Geçerlik:

Çalışma aşamasında taslak ölçeğin 45 adet maddeden oluştuğu ve evrendeki toplam 159 öğrencinin bulunduğu dikkate alınırsa, örneklem sayısı toplam madde sayısının yaklaşık üç buçuk katına karşı gelmektedir. Ayrıca verilerin faktör analizi için uygunluğunu ve değişkenler arasında korelasyonun bulunup bulunmadığını tespit etmek amacı ile gerçekleştirilen KMO ve Barlett testi sonuçları örneklem büyüklüğünün sağlıklı bir faktör analizi gerçekleştirmek için yeterli olduğunu göstermektedir. Tutum değerlendirme aşamasında ise, 24 maddeden oluşan nihai ölçek evren içerisindeki 73 öğrenciye uygulanmıştır. Örneklem sayısının ölçekteki madde sayısına oranı yaklaşık 3 tür. Bu durum
ise göre geçerli ve anlamlı veri toplanması için yeterlidir.


Güvenirlik:

Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin elde edilen bulgular psikometrik açıdan anlamlı ve kabul edilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Testin genel güvenirlik katsayısı 0,93 bulunurken, alt boyutlara ait güvenirlik katsayıları 0,81 ile 0,91 arasında değişmektedir. Bu durum ise belirlenen faktör yapısı içinde öğrencilerin BED’ ne yönelik tutumlarının tutarlı ve güvenilir olarak ölçülebileceğini göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi