TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Fizik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 134-144.


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Tekbıyık, Ali Rıza Akdeniz


Yıl
2010


Kaynak Adı
Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği


Dergi
Türk Fen Eğitimi Dergisi


Cilt
7


Sayı
4


Sayfa Aralığı
134-144


Link:
http://www.tused.org/internet/tused/sayilar/default1.asp?islem=git1&id=221


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Ali Tekbıyık


İletişim
atekbiyik@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Fizik Eğitimi Tutumları


Alt Boyutlar
Gereksinim, İlgi, Kavrama, Önem


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve 30 madde
Gereksinim (7 m): Fizik bilgisi mezun olduktan sonra işime yaramaz.
Kavrama (7 m): Fizikteki formüller ve semboller bana çok karışık gelir.
Önem (10 m): Fizik dersi diğer derslerle ilişkili bir ders değildir.
İlgi (6 m): Bir fizikçi olmayı isterdim.


Kimlere Uygulanabilir
Lise Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Her cevaplayıcı, ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum öğesine katılma / katılmama derecesini bildirir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçekte yer alan olumsuz maddeler için ters puanlama yapılması öngörülmüştür.


Geçerlik

Ölçeğin madde analizi, geçerlik ve güvenirliğine ilişkin, sırasıyla madde toplam korelasyonları, madde toplam puanlarının alt ve üst %27’lik gruplarının karşılaştırılması yöntemiyle madde ayırt ediciliği, faktör analizi ve iç tutarlığı belirleme çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, ölçeğin; önem, kavrama, gereksinim ve ilgi olarak isimlendirilen 4 faktöre sahip olduğu belirlenmiştir.


Güvenirlik

Ölçeğin önem, kavrama, gereksinim ve ilgi olarak isimlendirilen 4 faktöre sahip olduğu belirlenmiştir. Bu faktörler için hesaplanan Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla; 0,838, 0,795, 0,749, 0,717 ve tüm ölçek için 0,873’ tür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi