TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 357 Fizik Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Erdem, A., ve Uzal, G. (2018). Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Human Sciences, 15(1), 509-526.


Geliştiren/Uyarlayan: Aytekin Erdem, Gürcan Uzal


Yıl: 2018


Kaynak Adı: Ölçek geliştirme çalışması-I:Fizik eğitiminde teknoloji kullanımınayönelik öğrenci görüşleri


Dergi: International Journal of Human Sciences


Cilt: 15


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 509-526.


DOI: 10.14687/jhs.v15i1.4504


Sorumlu Yazar: Aytekin Erdem


İletişim: aerdem@nku.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Teknoloji Kullanımı


Alt Boyutlar: Teknolojinin Öğrenme Ortamına Katkısı, Teknolojinin Öğrenmeye ve Bilgiye Erişime Katkısı, Teknolojinin Önemi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

1.faktör altında 10, 2.faktör altında ise dört olmak üzere toplam 14 maddeden oluşmaktadır.
Örnek maddeler:
Laboratuarda yapılamayan deneylerin anlaşılmasına katkısı olur
Bilimsel düşünme becerilerimi geliştirmeme katkısı olur
Konuları kısa sürede öğrenmeme olumlu etkisi vardır


Kimlere Uygulanabilir: Fizik Dersi Alan Lise Öğrencileri


Derecelendirme: 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “fikrim yok”, 4 “katılıyorum”, 5 “tamamen katılıyorum” , olumsuz soru maddelerinde ise 1 “kesinlikle katılıyorum”, 2 “katılıyorum”, 3 “fikrim yok”, 4 “katılmıyorum”, 5 “kesinlikle katılmıyorum”


Geçerlik:

Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri 0.482 ile 0.820 arasında değişmektedir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksleri GFI=0.95, AGFI=0.93, NFI=0.97, NNFI=0.98, CFI=0.98, RMSEA=0.06 olarak
bulunmuştur. Elde edilen değerler, ölçek maddelerinin iyi bir uyuma sahip olduğunu göstermektedir.


Güvenirlik:

Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmış olup; birinci alt boyut için 0.86,
ikinci alt boyut için 0.78 ve tüm ölçek için 0.89 olarak bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan ölçeğin; lise öğrencilerinin fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin saptanmasında
kullanılabilmek üzere geçerli ve güvenilir bir araç olduğu anlaşılmaktadır. Geliştirilen ölçeğin, aynı zamanda Kimya ve Biyoloji eğitiminde de kullanılabileceği önerilmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi