TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Fizik Dersi Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.scientiasocialis.lt/jbse/files/pdf/vol19/6-24.AydinGurler_JBSE_Vol.19_No.1.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 357 Fizik Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Aydın Gürler, S., & Baykara, O. (2020). Development of an attitude scale for physics courses and a review of student attitudes. Journal of Baltic Science Education, 19(1), 6-24. https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.06


Geliştiren/Uyarlayan: Oktay Baykara, Sümeyye Aydın Gürler


Yıl: 2020


Kaynak Adı: Development of an Attitude Scale for Physics Courses and a Review of Student Attitudes


Dergi: Journal of Baltic Science Education


Cilt: 19


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 6-24


DOI: https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.06


Sorumlu Yazar: Sümeyye Aydın Gürler


İletişim: s.aydingurler@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Fizik Dersi Tutumu


Alt Boyutlar: Fizik Dersine İlgi, Fizik Kaygısı, Matematiksel İşlem Kaygısı, Motivasyon, Öğrenci İlgisi, Öz-yeterlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Geliştirilen ölçek, 6 alt boyut ve 21 maddeden oluşmaktadır.
Fizik Dersine İlgi (3 madde): Fizik derslerimiz eğlencelidir.
Fizik Kaygısı (4 madde): Fizik dersinde kendimi gergin hissederim.
Motivasyon (4 madde): Fizik dersinde başarılı olmak için elimden geleni yaparım.
Öz Yeterlik (4 madde): Fizik derslerindeki yeteneğimle gurur duyarım.
Öğrenci İlgisi (4 madde): Zorunlu olmasam da fizik dersi almak isterim.
Matematiksel İşlem Kaygısı (2 madde): Fizik dersinde matematiksel ifadeler kullanmak zorunda olmak beni çok kaygılandırır.


Kimlere Uygulanabilir: Ortaokul ve Lise Öğrencileri


Derecelendirme: 5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Çalışmaya katılan öğrenciler, ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum öğesine katılma / katılmama derecesini bildirir. Ayrıca ölçekte ters madde bulunmaktadır.


Geçerlik:

Geliştirilen ölçeğin geçerlilik çalışmasında, kapsam, görünür (yüzeysel) ve yapı geçerliliği incelenmiştir. Ölçeğin kapsam ve görünür (yüzeysel) geçerliliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini ölçmek için ise faktör analizi yapılmıştır. Çalışma aşamasında taslak ölçeğin 30 maddeden oluştuğu ve evrende toplam 177 öğrenciye uygulandığı dikkate alınırsa, örneklem sayısı toplam madde sayısının yaklaşık altı katına karşı gelmektedir. Ayrıca verilerin faktör analizi için uygunluğunu tespit etmek amacı ile gerçekleştirilen KMO ve Barlett testi sonuçları örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Tutum değerlendirme aşamasında ise, 21 maddeden oluşan nihai ölçek 460 öğrenciye uygulanmıştır. Örneklem sayısının ölçekteki madde sayısına oranı ise yaklaşık 22' dir.


Güvenirlik:

Ölçeğin genel ve alt faktörleri için Cronbach-alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin geneli için Cronbach-alfa değeri 0.90 olarak bulunmuştur. Alt faktörler için Cronbach-alfa değeri 0.71 ile 0.86 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi