TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 357 Fizik Eğitimi

37 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Kimya Motivasyon Ölçeği

Çetin-Dindar, A. ve Geban, Ö. (2015). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye ve Kimya’ya uyarlanması: Geçerlilik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 15-34. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.002.

Klasik Fiziğin Yetersizlikleri Kavramsal Anlama Ölçeği

Çoban, A. & Erol, M. (2019). Development of Three-Tier Scale Insufficiencies of Classic Physics Conceptual Comprehension Scale (ICPCCS) . Online Science Education Journal , 4 (2) , 154-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ofed/issue/50430/614730

Lise Düzeyi Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeği

Toksoy-Eryılmaz, S. ve Çalışkan, S. (2015). Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeği'nin lise öğrencileri için uygulanabilirliğinin test edilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 158-177. 10.17522/nefefmed.84175

Lise Öğrencileri İçin Basınç ve Kaldırma Kuvveti Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Ünlü Yavaş, P. ve Çağan, S. (2017). Lise öğrencileri için basınç ve kaldırma kuvveti konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 11 (1), 174-197.

Lise Öğrencileri İçin Basınç ve Kaldırma Kuvveti Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Ünlü Yavaş, P. & Çağan, S. (2017). Lise Öğrencileri İçin Basınç ve Kaldırma Kuvveti Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 11 (1) , 174-197 . DOI: 10.17522/balikesirnef.356146

Modern Fizik Kavram Testi

Demir, N. ve Akarsu, B. (2014). Modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi ve uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Journal of European Education, 4(2), 39-51.

Öğrencilerin Fizik Laboratuvarına Olan İlgilerini Tespit Etme Anketi

Bayrak, B. (2005). Fizik eğitiminde laboratuvar destekli öğretim ile bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öğretmenlerin Dijital Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği

Yılmaz-Ergül, D., & Taşar, M. F. (2023). Development and validation of the teachers’ Digital Competence Scale (TDiCoS). Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 8 (1), 148-160. Doi: 10.53850/joltida.1204358

Orta Öğretim Öğrencileri İçin Fizik Tutum Ölçeği

Nalçacı, İ. Ö., Akarsu, B., KAriper, İ. A. (2011). Orta öğretim öğrencileri için fizik tutum ölçeği derlenmesi ve öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Journal of European Education, 1(1), 1-6.

STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği

Derin, G. , Aydın, E. ve Kırkıç, K. A. (2017). STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(3), 547-559, https://doi.org/10.31202/ecjse.336550

Temel Benzeşim Tanı Testi

Yılmaz, S., ve Eryılmaz, A. (2009). Temel Benzeşim Tanı Testi’nin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 243-256.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi