TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Fizik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Akpınar, M. (2006). Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının fizik dersi akademik başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Müge Akpınar


Yıl
2006


Kaynak Adı
Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının fizik dersi akademik başarısına etkisi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-R2tWXll2AxdB9KH45dRIJmVMIqod--hENbudA9Tolw7


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Müge AKPINAR


Alt Boyutlar
fizik dersi ile ilgili benlik kavramını sorgulama, fizik dersi ile ilgili genel düşünceyi sorgulama, fizik dersi ile yaşam arasındaki ilişki hakkındaki düşünceleri sorgulama, fizik dersine yönelik ilgiyi sorgulama, fizik dersinin gerektirdiği çalışmalarla ilgili düşünceleri sorgulama, okul dışı fizik ile ilgili çalışma isteğini sorgulama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

ölçek 36 maddeden oluşmaktadır.
3 Fizik, sıkıcı bir derstir.
4 Fizik dersinde öğrendiklerimi günlük hayatta kullanabilirim.


Kimlere Uygulanabilir
Öğrenciler


Derecelendirme
5'li Likert(1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 36 ile 180 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Veri girişi tamamlandıktan sonra ölçeği oluşturan maddelerin 18 tanesi olumlu, geri kalan 18 tanesi de olumsuz olduğu için olumsuz maddelere verilen cevaplar ters çevrilerek; “Kesinlikle Katılmam” yargısını işaretleyen öğrencilere 5 puan, “Kesinlikle Katılırım” yargısını işaretleyen öğrencilere 1 puan verildi.


Geçerlik

Tutum ölçeğinin geçerliği konusunda uzman görüşlerine başvurulmuştur.


Güvenirlik

Tutum ölçeğinin güvenilirliği Cronbach-α iç tutarlılık katsayısının 0, 920 bulunmasıyla hesaplanmış


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi