TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=930


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 356 Biyoloji Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Ekici, G. (2002). Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 62-66.


Geliştiren/Uyarlayan: Gülay Ekici


Yıl: 2002


Kaynak Adı: Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği


Dergi: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 22


Sayı: 22


Sayfa Aralığı: 62-66


Sorumlu Yazar: Gülay Ekici


İletişim: gekici@gazi.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Biyoloji öğretmeni, Laboratuvar dersi


Alt Boyutlar: Güven, Önemlilik, Zevk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

4 alt boyut ve 22 madde
Genel (11 m): Laboratuvar dersi biyoloji öğretimi için gerekli değildir.
Zevk (5 m): Laboratuvar dersi bilgi ve yeteneğimi göstermemi sağlar
Güven (3 m): Laboratuvar çalışması konusuyla ilgili daha çok bilgi öğrenmek isterim.
Önemlilik (2 m): Laboratuvar dersinin konuyu öğretmeye faydalı olmadığını düşünüyorum.


Kimlere Uygulanabilir: Biyoloji Öğretmenleri, Yetişkinler


Derecelendirme: 5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 21 ile 105 arasında değişmektedir. Ölçekte 10 olumsuz madde bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek toplam puan da vermektedir.


Geçerlik:

Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ)' nin geçerlik çalışmalarında ilk aşama olarak ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin örneklem grubuna uygunluğu 0.001 düzeyinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.88, Barlett Testi değeri 3367.79 olarak bulunmuştur. ölçek taslağında yer alan 21 maddeye ilişkin faktör yükleri 0.45 ile 0.95 arasında değişmektedir. Maddelerden yalnızca 1 tanesi 0.45 faktör yüküne sahipken diğer 20 madde O.60 faktör yükünün üstünde faktör yüküne sahiptir.


Güvenirlik:

Ölçeğin bütünü için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.93 bulunmuştur. Zevk boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.90, güven boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.80, önemlilik için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.72 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi