TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Ekici, G. (2002). Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 62-66.


Geliştiren/Uyarlayan
Gülay Ekici


Yıl
2002


Kaynak Adı
Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği


Dergi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
22


Sayı
22


Sayfa Aralığı
62-66


Link:
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=930


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Gülay Ekici


İletişim
gekici@gazi.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Biyoloji öğretmeni, Laboratuvar dersi, Tutum ölçeği


Alt Boyutlar
Güven, Önemlilik, Zevk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve 22 madde
Genel (11 m): Laboratuvar dersi biyoloji öğretimi için gerekli değildir.
Zevk (5 m): Laboratuvar dersi bilgi ve yeteneğimi göstermemi sağlar
Güven (3 m): Laboratuvar çalışması konusuyla ilgili daha çok bilgi öğrenmek isterim.
Önemlilik (2 m): Laboratuvar dersinin konuyu öğretmeye faydalı olmadığını düşünüyorum.


Kimlere Uygulanabilir
Biyoloji Öğretmenleri, Yetişkinler


Derecelendirme
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 21 ile 105 arasında değişmektedir. Ölçekte 10 olumsuz madde bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek toplam puan da vermektedir.


Geçerlik

Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ)' nin geçerlik çalışmalarında ilk aşama olarak ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin örneklem grubuna uygunluğu 0.001 düzeyinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.88, Barlett Testi değeri 3367.79 olarak bulunmuştur. ölçek taslağında yer alan 21 maddeye ilişkin faktör yükleri 0.45 ile 0.95 arasında değişmektedir. Maddelerden yalnızca 1 tanesi 0.45 faktör yüküne sahipken diğer 20 madde O.60 faktör yükünün üstünde faktör yüküne sahiptir.


Güvenirlik

Ölçeğin bütünü için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.93 bulunmuştur. Zevk boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.90, güven boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.80, önemlilik için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.72 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi