TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Biyoloji Öz-yeterlik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=769


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 356 Biyoloji Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Ekici, G. (2005). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85-94.


Geliştiren/Uyarlayan: Gülay Ekici


Yıl: 2005


Kaynak Adı: Biyoloji Öz-yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği


Dergi: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 29


Sayfa Aralığı: 85-94


Sorumlu Yazar: Gülay Ekici


İletişim: gekici@gazi.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Biyoloji öğretimi, Biyoloji Öğretimi Öz yeterliliği


Alt Boyutlar: Biyoloji metotları, Biyoloji/ diğer fen derslerine genelleme ve bilgilerin analizi, Biyolojik kavramları ve becerileri uygulama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 alt boyut ve 23 madde
Biyoloji metotları (8 m): Bir deneyin yapılışını okuyabilme ve deneyi tek başınıza emin olarak yürütebilme konusunda, kendinize güvenir misiniz?
Biyoloji/diğer fen derslerine genelleme ve bilgilerin analizi (9 m): Kendinizin seçtiği bir biyoloji dersinde başarılı olacağınız konusunda, kendinize güvenir misiniz?
Biyoloji kavramları ve becerileri uygulama (6 m): Biyolojiyle ilgili bir belgeseli televizyonda izledikten sonra programın ana
noktalarının bir özetini yazabilme konusunda, kendinize güvenir misiniz?


Kimlere Uygulanabilir: Yetişkinler


Derecelendirme: 5'1i Likert (1=kesinlikle güvenmem - 5= kesinlikle güvenirim)


Ölçek Puanlaması:

En yüksek ve en düşük puanların faktörlere göre durumu ise şöyledir; biyoloji metotları faktörü için en düşük puan 8 en yüksek puan 40, biyoloji/ diğer fen derslerine genelleme ve bilgilerin analizi faktörü için en düşük puan 9 en yüksek puan 45 ve biyolojik kavramları ve becerileri uygulama faktörü için en düşük puan 6 en yüksek puan 30'dur. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Çeviri Süreci:

Öncelikle biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin İngilizce orijinali araştırmacı tarafından Türkçe' ye çevrilmiştir. Daha sonra bu çeviri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından bir uzmanın, Biyoloji Eğitimi alanından üç uzmanın ve Ölçme Değerlendirme alanından bir uzmanın yapmış olduğu çeviriler ve belirttikleri görüşlerle karşılaştırılarak, her bir madde için ortak bir sonuca ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra oluşturulan ölçek iki dil uzmanına verilerek orijinal diline çevirmeleri ve ölçekle ilgili görüş belirtmeleri istenmiştir. Belirtilen işlemler sonunda ortaya çıkan görüşler doğrultusunda düzenlenen ölçek, anlaşılabilirliği, uygulanabilirliği ve cevaplama süresinin belirlenebilmesi amacıyla 15 öğrencilik bir gruba uygulanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin anlaşılabilirliği konusunda herhangi bir problem belirtilmezken, ölçeğin yanıtlanma süresinin 15-25 dakika arasında değiştiği belirlenmiştir. Alınan uzman görüşleri ve ön uygulama sonuçları doğrultusunda ölçeğe son şekli verilmiştir.


Geçerlik:

Ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin örneklem grubuna uygunluğu 0.001 düzeyinde Kaise-Meyer-
Olkin (KMO) = 0.78, Barlett Testi sonucu = 3576, 13 olarak bulunmuştur.


Güvenirlik:

Ölçeğin geneli için Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0.81 bulunurken, biyoloji metotları boyutu için O. 82, biyoloji! diğer fen derslerine genelleme ve bilgilerin analizi için 0.76 ve biyolojik kavramları ve becerileri uygulama için 0.80 olarak
bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Biology Self-Efficacy Instrument


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Baldwin, l. A., Ebert-May, D. and Burns, D, l, (1999), The development of a college biology self-efticacy instrument for nonmajors, Science Educatian, 83, 397-408.


Orijinal Ölçek Yazarlar: Dennıs J. Burns, Diane Ebert-May, Julie A. Badwin


Orijinal Ölçek Yıl: 1999


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: The development of a college biology self-efticacy instrument for nonmajors,


Orijinal Ölçek Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1098-237X(199907)83:4%3C397::AID-SCE1%3E3.0.CO;2-%23/abstract


Orijinal Ölçek Dergi: Science Educatian


Orijinal Ölçek Cilt: 83


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 397-408


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi