TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/maeuefd/article/view/1098001084/1098000913


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 356 Biyoloji Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Atik, A.D., Kayabaşı, Y., Yağcı, E. ve Ünlü-Erkoç, F. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-18.


Geliştiren/Uyarlayan: Ali Derya Atik, Esed Yağcı, Figen Ünlü Erkoç, Yücel Kayabaşı


Yıl: 2015


Kaynak Adı: Ortaöğretim öğrencilerinin Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi


Dergi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Sayı: 36


Sayfa Aralığı: 1-18


Sorumlu Yazar: Ali Derya Atik


İletişim: alideryaatik@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Biyoloji dersi tutum ölçeği


Alt Boyutlar: Biyoloji dersine yönelik ilgi, Biyoloji dersine yönelik kaygı, Biyoloji dersine yönelik zevk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 Alt boyut ve 23 Madde
Biyoloji dersine yönelik ilgi (9 m): Biyoloji bilim insanı olmak isterim.
Biyoloji dersine yönelik zevk (8 m): Biyoloji dersinde kendimi iyi hissediyorum.
Biyoloji dersine yönelik kaygı (6 m): Biyoloji kolay bir derstir.


Kimlere Uygulanabilir: Lise Öğrencileri, Ortaöğretim Öğrencileri


Derecelendirme: 5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum– 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte 10 adet ters madde bulunmaktadır.


Geçerlik:

İlgi boyutu ile zevk boyutu arasında (r=0.726, p<0.001) ve ilgi ile kaygı boyutu
arasında (r=0,394, p <0.001) anlamlı bir ilişki bulunurken, zevk boyutu ile kaygı boyutu arasında da (r=546,
p <0.01) anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.


Güvenirlik:

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.93 olarak tespit
edilirken; ilgi boyutu için 0.89, zevk boyutu için 0.90 ve
kaygı boyutu için 0.77 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi