TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 356 Biyoloji Eğitimi

46 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çevre Sorunları Tutum Ölçeği Geliştirme

Özdemir, O. (2016). İlköğretim ikinci kademede Çevre Sorunları Tutum Ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Çevresel Algı Ölçeği

Cakmak, M. (2020). Environmental Perception Scale: A Study of Reliability and Validity. International Online Journal of Educational Sciences, 12(3), 281-303.

Çevresel Tutum Ölçeği

Okur, E. ve Yalçın-Özdilek, Ş. (2012). Yapısal eşitlik modeli ile geliştirilmiş Çevresel Tutum Ölçeği. İlköğretim Online,11(1), 85-94.

Ekoloji Testi

Çetin, G. (2004). Besin zinciri ve besin ağı kavramlarının anlaşılması üzerine kültürler arası bir çalışma: İngiltere ve Türkiye örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 69-79.

Evrim Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği

İnanç, S., İrez, S., Han Tosunoğlu, Ç.,& Çakır, M. (2018). Evrim öğretimi öz yeterlik ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 241-260.

Genel Biyoloji Kavram Anlayışları Tanı Testi

Uzunhasanoğlu, Ö., Çakır, M. & Avcı, S. (2020). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji kavram anlayışlarını ölçmek için iki aşamalı tanı testi geliştirilmesi ve uygulanması. Turkish Studies - Education, 15(4), 2407- 2423. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.44131

İki Aşamalı Genetik Kavram Testi

Kılıç, D. (2009). Öğrencilerin genetik kavramları anlama düzeyleri ile mantıksal düşünme yetenekleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İki Aşamalı Tanı Testi

Çakır, M., Aldemir,B. (2011). İki aşamalı genetik kavramlar tanı testi geliştirme ve geçerlik çalışması.Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 335-353.

Kimya Motivasyon Ölçeği

Çetin-Dindar, A. ve Geban, Ö. (2015). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye ve Kimya’ya uyarlanması: Geçerlilik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 15-34. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.002.

Mikroplastik Kirliliği Farkındalık Ölçeği

Güleşir, T. & Gül, A. (2022). Development of Microplastic Pollution Awareness Scale for prospective science and biology teachers. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(2). 852-870.

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öğretmen Adayı Tutum Ölçeği

Cem-Gönül, Z. (2002). Biyoloji öğretiminde laboratuvar kullanımı ve laboratuvar çalışmalarında karşılaşılan problemler. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Öğretmen Tutum Ölçeği

Cem-Gönül, Z. (2002). Biyoloji öğretiminde laboratuvar kullanımı ve laboratuvar çalışmalarında karşılaşılan problemler. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Öğretmenlerin Dijital Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği

Yılmaz-Ergül, D., & Taşar, M. F. (2023). Development and validation of the teachers’ Digital Competence Scale (TDiCoS). Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 8 (1), 148-160. Doi: 10.53850/joltida.1204358

Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Atik, A. D., Kayabaşı, Y., Yağcı, E. ve Erkoç, F. Ü. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji bilimine ve dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(36), 1-18.

Sağlık Özyeterliği Ölçeği

Yilmaz, M., & Cakirlar-Altuntas, E. (2022). A study to develop A Health Self-Efficacy Scale. Journal of Education in Science, Environment and Health, 8(3), 242-252. https:// doi.org/10.55549/jeseh.1158503

Sağlık Tutum Ölçeği

Pelitoğlu, F. ve Özgür, S. (2013). İlköğretim öğrencileri için Sağlık Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 32-56.http://dx.doi.org/10.12973/nefmed152

STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği

Derin, G. , Aydın, E. ve Kırkıç, K. A. (2017). STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(3), 547-559, https://doi.org/10.31202/ecjse.336550

Sürdürülebilir Çevre Bilinci Düzeyleri Ölçeği

Derman, İ. ve Senemoğlu, N. (2015). Ortaöğretim 9 ve 12. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir çevre bilinci düzeyleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(2), 61-82.

Süt Üreticilerinin Uygulamaya Yönelik Tutum Ölçeği

Kabasakal, A. (2008). Süt üreticilerinin uygulamadaki tutumları ve verime olan etkisinin irdelenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Temel Biyoteknoloji Bilgi Ölçeği (TBBÖ)

Öz -Aydın, S., Saçkes, M., Bedizel-Taşkın, N. R., & Sıcaker, A. (2022). Development of Basic Biotechnology Knowledge Scale (BBKS) with Rasch Measurement Model. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 16 (2), 354-380. Doi: 10.17522/balikesirnef.1217928

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi