TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Ekici, G. (2009). Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124.


Geliştiren/Uyarlayan
Gülay Ekici


Yıl
2009


Kaynak Adı
Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması


Dergi
Kastamonu Eğitim Dergisi


Cilt
17


Sayı
1


Sayfa Aralığı
111-124


Link:
http://www.kefdergi.com/pdf/17_1/111.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Gülay Ekici


İletişim
gekici@gazi.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Biyoloji öz-yeterlik ölçeği


Alt Boyutlar
Laboratuvar aktiviteleri boyutu, Öğrenme seviyesi boyutu, Problem çözme boyutu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 Alt boyut ve 40 Madde
Laboratuvar aktiviteleri boyutu (13 m): Biyoloji laboratuvarı dersinde, deneyin amacını ve prosedürünü tam olarak anlayabiliyorum.
Öğrenme seviyesi boyutu (15 m): Biyoloji terimlerini ve terimler arasındaki ilişkileri anlayabiliyorum.
Problem çözme boyutu (12 m): Biyoloji kitabının içeriğini insanlara kendi ifadelerimle anlatabilirim.


Kimlere Uygulanabilir
lise öğrecileri


Derecelendirme
5’li Likert (1= hemen hemen hiç – 5= çok sık)


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin genelinden alınabilecek en yüksek puan 200, en düşük puan ise 40’tır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan puan arttıkça öğrencilerin biyoloji öz-yeterlik algılarının arttığı kabul edilmektedir.


Çeviri Süreci

Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin İngilizce olarak hazırlanmış olan formu dil uzmanları ve araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra bu çeviri üç 3 dil uzmanı tarafından kontrol edilmiştir. Belirtilen görüşler karşılaştırılarak, her bir madde
için ortak bir sonuca ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra oluşturulan ölçek üç biyoloji
eğitimi alan uzmanının görüşlerine sunulmuştur. Belirtilen tüm işlemler sonunda ortaya çıkan görüşler doğrultusunda düzenlenen ölçek, anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliğinin belirlenebilmesi amacıyla 20 öğrencilik bir gruba uygulanmıştır. Alınan uzman
görüşleri ve ön uygulama sonuçları doğrultusunda ölçeğe son şekli verilmiştir.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi kullanılmıştır. Her bir maddenin toplam korelasyonları verilmiş ve ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin her bir faktörü için ve ölçeğin geneli için
hesaplanmıştır. Öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik çalışmalarında ilk aşama olarak ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin örneklem grubuna uygunluğu 0,001 düzeyinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)= 0,91, Barlett Testi sonucu χ2
= 5042,04 olarak bulunmuştur. Veriler üzerinde faktör analizi yapılabilmesi için minimum KMO değeri
0,60 olarak önerilmektedir (23). Bu durumda gözlenen 0,91’ lik KMO değeri önerilen
KMO değerinden yüksektir ve verilerin faktör analizi için uygun olduğunu ifade etmektedir.


Güvenirlik

Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı 0,94 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Biology Self-Efficacy Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Tez


Orijinal Kaynak / Referans

Hsu, M. T. (2000). An exploratory study of the relationship between the attitude toward science self-efficacy in life science and representation of nutrition-health beliefs/ academic achievement of students at institute of technology (Doctoral dissertation). National Taiwan Normal University.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Michael Te-Fa Hsu


Orijinal Ölçek Yıl
2000


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
An exploratory study of the relationship between the attitude toward science self-efficacy in life science and representation of nutrition-health beliefs/ academic achievement of students at institute of technology


Orijinal Ölçek Link:
https://core.ac.uk/display/13364372


Orijinal Ölçek Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi kullanılmıştır. Her bir maddenin toplam korelasyonları verilmiş ve ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin her bir faktörü için ve ölçeğin geneli için
hesaplanmıştır. Öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik çalışmalarında ilk aşama olarak ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin örneklem grubuna uygunluğu 0,001 düzeyinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)= 0,91, Barlett Testi sonucu χ2
= 5042,04 olarak bulunmuştur. Veriler üzerinde faktör analizi yapılabilmesi için minimum KMO değeri
0,60 olarak önerilmektedir (23). Bu durumda gözlenen 0,91’ lik KMO değeri önerilen
KMO değerinden yüksektir ve verilerin faktör analizi için uygun olduğunu ifade etmektedir.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı 0,94 bulunmuştur.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi