TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Anatomi Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Dilber POLAT


Yıl
2006


Kaynak Adı
Anatomi Dersinde Portfolyo Kullanmanın Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Dosyalar
Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Sorumlu Yazar
Dilber POLAT


İletişim
d.polat218@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Anatomi Öz-yeterlik


Alt Boyutlar
Anatomi konusundaki uygulama becerisinin farkında olma, Anatomide bilgi birikimine güven duygusu, Anatomide teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1.Alt boyut: Anatomide bilgi birikimine güven duygusu:M13, M14, M15, M16, M17, M18, M21, M22, M23, M24, M26
2.Alt boyut: Anatomi konusundaki uygulama becerisinin farkında olma: M5, M7, M8, M9, M19, M20, M25
3.Alt boyut: Anatomide teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürme: M1, M2, M3, M4, M6, M10, M11, M12

Örnek bazı maddeler
M13. Anatomi bilgilerim sayesinde, vücudumdaki değişikliklerin nedenini bilirim.
M18. Anatomi dersinde öğrendiklerimi ders dışında başka arkadaşlarımla tartışırım.
M9. Anatomi bilgisi gerektiren bir durumla karşılaştığımda telaşa kapılırım.
M5. Anatomi bilgilerim kişiliğimde olumlu değişikler sağlamaktadır.
M22. Bir yerim ağrıdığında uyaranın hangi organımdan geldiğini bilirim
M23. Anatomi çalışırken kendime olan güvenimin azaldığını fark ederim.


Kimlere Uygulanabilir
İnsan Anatomisi dersi okuyan sağlık lisesi öğrencileri, lisans öğrencileri, Ön lisans Öğrencileri, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri


Derecelendirme
Olumlu maddeler; (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M11, M12, M13, M14, M17, M18, M19, M20, M24, M25, M26) (1) Hiçbir zaman (2) Nadiren (3) Bazen (4) Çoğu zaman (5) Her zaman şeklinde derecelendirilirken, Olumsuz maddeler; (M9, M15, M16, M21, M22, M23) (1) Her zaman (2) Çoğu zaman (3) Bazen (4) Nadiren (5) Hiçbir zaman şeklinde derecelendirilmiştir.


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin Puanlaması

Ölçekten alınacak en düşük puan 26 en yüksek puan ise 130’dur.
Ölçek 5’li Likert tipinde olup,
6 tane olumsuz , 20 tane olumlu maddeden oluşmaktadır.

Olumlu maddeler; (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M11, M12, M13, M14, M17, M18, M19, M20, M24, M25, M26)

(1) Hiçbir zaman
(2) Nadiren
(3) Bazen
(4) Çoğu zaman
(5) Her zaman şeklinde derecelendirilirken,

Olumsuz maddeler; (M9, M15, M16, M21, M22, M23)
(1) Her zaman
(2) Çoğu zaman
(3) Bazen
(4) Nadiren
(5) Hiçbir zaman şeklinde derecelendirilmiştir.


Ölçek Değerlendirmesi

Öz-yeterlik Düzeyleri;

26-43 puan: Çok düşük
44-60 puan: Düşük
61-96 puan: Orta düzeyde
97-113 puan: Yüksek
114-130 puan: Çok yüksek olarak hesaplanmıştır.


Geçerlik

Anatomi dersine ilişkin öz-yeterliği etkilediği düşünülen 35 madde oluşturulup yapı, kapsam ve dil geçerliği için biri Türkolog, ikisi alan eğitimcisi olmak üzere üç uzman görüşüne sunulmuştur. Geçerlik çalışması sonrasında bazı maddelerin ifadeleri değiştirilirken bazı maddeler tamamen çıkarılmış ve taslak ölçek 30 maddeye indirgenmiştir. 30 maddelik ölçeğin Cohen Kappa katsayısı 0,74 olarak hesaplanmıştır.


Güvenirlik

Kalan maddeler (30 Madde) faktör analizine tabi tutulmuş, analiz sonunda madde yük değeri 0,40’tan düşük olan maddeler ve ayrışmamış (yük değerleri arasındaki fark 0,10’dan düşük olan) maddeler ölçekten düşürülerek üç alt boyuttan, altı tanesi olumsuz, 20’si olumlu ifadeden oluşan toplam 26 maddelik bir yapı oluşmuştur. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alpha (α) 0,84 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi