TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Akademik Majör Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Gür Erdoğan, D., ve Arsal, Z. (2015). The adaptation of Academic Major Satisfaction Scale to Turkish: The validity and
reliability study. International Journal of Human Sciences, 12(1), 966-974.


Geliştiren/Uyarlayan
Duygu Gür Erdoğan, Zeki Arsal


Yıl
2015


Kaynak Adı
Akademik Büyük Memnuniyet Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
International of Human Sciences


Cilt
12


Sayı
1


Sayfa Aralığı
965-974


Link:
http://akademik-major-tatmin-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.14687/ijhs.v12i1.3219


Sorumlu Yazar
Duygu Gür Erdoğan


İletişim
dgur@sakarya.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Akademik Yüksek Doyum


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5'li likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum - 4=katılıyorum - 5=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Akademik Büyük Memnuniyet Ölçeği'ne uyumdaki tüm istatistiksel analizler SPSS 20 ve LISREL 8.7 ile uygulandı.


Çeviri Süreci

Akademik Büyük Memnuniyet Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması ölçeğin Margaret M. Nauta geliştiricisinin orijinal dilinde iletişime geçilmesi ve ölçeğin uyarlanması için izin alınması ile başladı.Gerekli izinler alındıktan sonra İngilizce'den Türkçe'ye çeviri süreci başlatıldı. En önemli süreç, bir ölçeğin kendi ulusundan diğerine uyarlanması sürecinde kaynak dilden hedefe çevirmedir.Bu amaçla çeviri, çeviri bilgisi ve dil yeterliliğine sahip üç öğretim üyesi tarafından yapıldı.Araştırmacıların incelemesi sonucunda, çeviri sonunda elde edilen üç Türk formundan tek bir Türkçe form oluşturuldu. Bu form, İngilizceye yeniden tercüme edilmek üzere eski çeviriye katılan uzmanlara tekrar verildi. Görüş aldıktan sonra ölçeğin iki biçiminin yeterince benzediğini gösteren ölçeğin son versiyonu oluşturuldu.


Geçerlik

AMSS'nin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı (EFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapıldı.


Güvenirlik

Akademik Büyük Memnuniyet Ölçeği'nin güvenilirlik çalışması Cronbach Alfa tutarlılık katsayısı ve test-tekrar test yöntemleri ile incelendi.lçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .83 olarak hesaplandı.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Academic Major Satisfaction Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Nauta, M. M. (2007). Academic Major Satisfaction Scale. PsycTESTS Dataset. doi: 10.1037/t20312-000


Orijinal Ölçek Yazarlar
Margeret M. Nauta


Orijinal Ölçek Yıl
2007


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Makale


Orijinal Ölçek Link:
https://psycnet.apa.org/record/2017-56498-005


Orijinal Ölçek DOI
10.1037/t20312-000


Orijinal Ölçek Dergi
PsycTESTS Dataset


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi