TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Akademik Motivasyon Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Karataş, H., ve Erden, M. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişması. Education Sciences, 7(4), 983-1003.


Geliştiren/Uyarlayan: Hakan Karataş, Münire Erden


Yıl: 2012


Kaynak Adı: Akademik Motivasyon Ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişması


Dergi: Education Sciences


Sorumlu Yazar: Hakan Karataş


İletişim: hkaratas@yildiz.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Motivasyon kavramı, Motivasyonun öğrenme ve başarı için faydaları


Alt Boyutlar: Başarı, Bilmek, Dışa bağlı düzenleme, Dürtü, İçe yansıtma düzenlemesi, Tanımlanmış Düzenleme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 28 madde 5 faktörden oluşmaktadır.
Dışa Bağlı Düzenleme (4m)
İçe Yansıtma Düzenlemesi (4m)
Tanımlanmış Düzenleme(4m)
Bilmek(4m)
Başarı(4m)
Dürtü(4m)


Kimlere Uygulanabilir: 17-28 Yaş Arası Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: 5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 28 ile 140 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır


Geçerlik:

Bu araştırmada, yapı geçerliği çalışması faktör analizi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Büyüköztürk (2002) faktör analizinde aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin ayıklanmasına ve faktör sayısına karar verirken dikkate alınması gereken ölçütleri şöyle sıralamıştır


Güvenirlik:

Ölçeğin tüm maddelerinden alınan puanlar arasında bir tutarlılığın olup olmadığını saptamak amacıyla Cronbach Alpha güvenirlik hesabı yapılmıştır. Bu bir iç tutarlılık ölçütüdür ve ölçme aracının, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere birbirinden deneysel olarak bağımsız ünitelerden oluştuğu ve bunların, bütün içinde, bilinen ve birbirine eşit ağırlıklara sahip olduğu varsayımına dayanır (Karasar, 1999). Ölçek, motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon olmak üzere birbirinden bağımsız boyutlarından oluşmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi