TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Akademik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Karataş, H., ve Erden, M. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişması. Education Sciences, 7(4), 983-1003.


Geliştiren/Uyarlayan
Hakan Karataş, Münire Erden


Yıl
2012


Kaynak Adı
Akademik Motivasyon Ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişması


Dergi
Education Sciences


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Hakan Karataş


İletişim
hkaratas@yildiz.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Motivasyon kavramı, Motivasyonun öğrenme ve başarı için faydaları


Alt Boyutlar
Başarı, Bilmek, Dışa bağlı düzenleme, Dürtü, İçe yansıtma düzenlemesi, Tanımlanmış Düzenleme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 28 madde 5 faktörden oluşmaktadır.
Dışa Bağlı Düzenleme (4m)
İçe Yansıtma Düzenlemesi (4m)
Tanımlanmış Düzenleme(4m)
Bilmek(4m)
Başarı(4m)
Dürtü(4m)


Kimlere Uygulanabilir
17-28 Yaş Arası Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 28 ile 140 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Bu araştırmada, yapı geçerliği çalışması faktör analizi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Büyüköztürk (2002) faktör analizinde aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin ayıklanmasına ve faktör sayısına karar verirken dikkate alınması gereken ölçütleri şöyle sıralamıştır


Güvenirlik

Ölçeğin tüm maddelerinden alınan puanlar arasında bir tutarlılığın olup olmadığını saptamak amacıyla Cronbach Alpha güvenirlik hesabı yapılmıştır. Bu bir iç tutarlılık ölçütüdür ve ölçme aracının, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere birbirinden deneysel olarak bağımsız ünitelerden oluştuğu ve bunların, bütün içinde, bilinen ve birbirine eşit ağırlıklara sahip olduğu varsayımına dayanır (Karasar, 1999). Ölçek, motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon olmak üzere birbirinden bağımsız boyutlarından oluşmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi