TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Akademik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yurt, E. ve Bozer, E. N. (2015). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3). 669-685.


Geliştiren/Uyarlayan
Elif Nur Bozer, Eyüp Yurt


Yıl
2015


Kaynak Adı
Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması


Dergi
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


Cilt
14


Sayı
3


Sayfa Aralığı
669-685


Link:
http://jss.gantep.edu.tr/index.php/jss/article/view/653/204


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Eyüp Yurt


İletişim
eyupyurt@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Akademik Motivasyon


Alt Boyutlar
Başarıya Yönelik İçsel Motivasyon, Belirlenmiş Dışsal Motivasyon, Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme, İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon, Motivasyonsuzluk, Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Toplam 28 madde 7 Alt boyut
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon
Başarıya Yönelik İçsel Motivasyon
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon
Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon
Motivasyonsuzluk


Kimlere Uygulanabilir
Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
Ölçekte “Neden okula gidiyorsunuz?” sorusu ve hemen altında “Çünkü…” ifadesi yer almaktadır. Katılımcılar ölçekteki maddeleri “Çünkü…” ifadesi ile tamamlayarak 1 (hiç uyuşmuyor) ile 7 (tam olarak uyuşuyor) arasında değişen derecelerle değerlendirmektedir


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin boyutlarından alınan puanlar 4-28 puan arasında değişmekte ve ayrı ayrı değerlendirilebilmektedir. Ölçekte sadece Motivasyonsuzluk boyutundaki ifadeler olumsuzdur, örneğin; “…Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum, aslında okulda boşa zaman harcıyormuşum gibi geliyor.” gibi. Ancak puanlama yapılırken bu maddeler diğer maddeler gibi puanlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

AMÖ’ nün İngilizce formu, çevirisi yapılmak üzere İngiliz dili eğitimi alanında iki öğretim elemanına ve eğitim programları ve öğretim alanında İngilizceyi iyi derecede bilen bir öğretim elemanına gönderilmiştir. Orijinal ölçek üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olduğundan, çeviri ekibinden ölçek maddelerini anlamlarını kaybetmeden, ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygun olarak çevirmeleri istenmiştir. Yapılan üç farklı çeviri araştırmacılar tarafından incelenerek tek bir form haline getirilmiştir. Daha sonra eğitim programları ve öğretim alanında iki uzman tarafından Türkçe formda yer alan maddelerdeki ifadeler, ölçeğin kuramsal temeli korunarak, ortaokul öğrencilerin seviyelerine uygun hale getirilmiştir (Ek 1). Örneğin, orijinal formdaki “üniversite eğitiminin, seçtiğim alana daha iyi hazırlanmamda yardımcı olacağını düşünüyorum” maddesi ortaokul öğrencileri için “İleride seçebileceğim liseye daha iyi hazırlanmamda bana yardımcı olacağı için okula gidiyorum” şeklinde düzenlenmiştir. Ortaokul öğrencileri için düzenlenmiş formu değerlendirmek için eğitim programları ve öğretim alanında uzman bir araştırmacıya gönderilmiştir. Uzmandan gelen öneriler doğrultusunda ölçekte yer alan birkaç maddede değişiklikler yapılmıştır. Çeviri sürecinin son aşamasında ise, İngilizce ve Türkçe formu kuramsal açıdan inceleyerek, formlar arası uyumu değerlendirmesi için İngilizce ve Türkçe formlar, İngilizceyi iyi derecede bilen ve eğitim bilimleri anabilim dalında uzman iki öğretim elamanına gönderilmiştir. Uzmanlar, düzenlenen Türkçe formun özgün formla aynı görüşleri yansıttığını ifade etmiştir.


Geçerlik

Elde edilen uyum indeksleri (X2 /sd=2.4, CFI=0.90, GFI=0.86, AGFI=0.83, RMSEA=0.06, SRMR=0.06) modelin Türk öğrencilerden elde edilen verilerle kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini işaret etmiştir.


Güvenirlik

AMÖ’ nün güvenirliğini incelemek için Cronbach alfa değerleri hesaplanmış ve alfa değerleri .61-.80 arasında değişken değerler almıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Academic Motivation Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Vallerand, R. J., Pelletier, L.G., Blais, M. R., Briére, N. M., Senécal C., & Valliéres, E. F. (1992). A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003-1017. https://doi.org/10.1177/0013164492052004025


Orijinal Ölçek Yazarlar
Caroline Senecal, Evelyne F. Vallieres, Luc G. Pelletier, Marc R. Blais, Nathalie M. Briere, Robert j. VALLERAND


Orijinal Ölçek Yıl
1992


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.1177/0013164492052004025


Orijinal Ölçek Dergi
Educational and Psychological Measurement


Orijinal Ölçek Cilt
52


Orijinal Ölçek Sayı
4


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
1003-1017


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi