TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

480 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ortaokul Okul Uyumu Ölçeği

Yılmaz, O., Avcı, D. ve Yıldırım, İ. (2017). Ortaokul Okul Uyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1483-1485). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin Çevresel Davranış Ölçeği

Ardahan, F. (2022). Ortaokul ve lise öğrencileri için çevresel davranış ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması . Journal of Global Sport and Education Research , 5(2) , 27-42 . DOI: 10.55142/jogser.1100042

Ortaokulda Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği

Tunç, M. F. ve Ekşi, H. (2022). Ortaokulda Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. A. Kaya ve E. Hamarta (Ed.), 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi – Tam metin kitabı içinde (s. 134-150). Türk PDR Derneği Yayınları.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Ebeveyn Dereceli Duyusal Reaktivite Ölçeği

Eyuboglu, M., Eyuboglu, D., Ece, K. N., Yaylaci, F., Karadag, E., & Arslantas, D. (2022). Development and validation of the Parent-Rated Sensory Reactivity Scale for Children with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Developmental Science, 16 (1-2), 19-26. Doi: 10.3233/DEV-210317

Oyunlaştırma Tutum Ölçeği

İnesi, M. A., Gökalp, A., & Sezer, A. (2022). Oyunlaştırma Tutum Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. International Journal of New Approaches in Social Studies, 6(2), 338-351. https://doi.org/110.38015/sbyy.1213017

Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği

Çelik Ercoşkun N., ve Gündoğdu, K. (2017). Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi,7(13), 131-146.

Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarını Belirleme Ölçeği

Güneri, B., ve Arslan, A. (2018). Öz yeterlik inancı kaynaklarını belirleme ölçeğinin ortaöğretim öğrencilerine uyarlanması. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 256-268.

Özdüzenleme Ölçeği

Demiraslan Çevik, Y., Haşlaman, T. Kuşkaya Mumcu, F. ve Gökçearslan, Ş. (2015). Özdüzenlemenin Dikkat Kontrolü Boyutu: Bir ölçek uyarlama çalışması. Başkent University Journal Of Education, 2 (2), 229-238.

Özel Ders Eğilim Ölçeği

Türkan, A. & Çeliköz, N. (2018). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 398-410. doi: 10.21733/ibad.421220

Özerk Öğrenme Ölçeği

Arslan, S., & Yurdakul, C. (2015). Özerk Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve geçerlilik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 565-569.

Pamukkale Eleştirel Düşünme Becerisi Ölçeği

Duru, E. , Ozgungor, S. , Yıldırım, O. , Duatepe Paksu, A. & Duru, S. (2022). Pamukkale Eleştirel Düşünme Becerisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(3), 741-771. https://doi.org/10.21449/ijate.1169977

Performans Başarısızlık Değerlendirme Envanteri

Kahraman, N. ve Sungur, S. (2016). Adaptation of the Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) into Turkish. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 223-239.

Performans Görevlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Ölçeği

Şahiner,S. ve Arslan, A. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde hazırladıkları performans görevleri hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 19-46.

Performans Görevlerine Yönelik Görüş Alma Ölçeği

Akay, Y. ve Küçükkaragöz, H. (2015). Performans Görevlerine Yönelik Öğrenci ve Veli Görüş Alma Ölçeklerinin geliştirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 48, 195-206.

Piyano Eğitimine Yönelik Bilişsel Başarı Testi

Kardeş, B., Onuray-Eğilmez, H. (2017). Piyano Eğitimine Yönelik Bilişsel Başarı Testi geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences, 14 (4), 4671-4677.

Popülerlik Algısı Ölçeği

Atli, A., & Canpolat, M. (2021). Keşfedici karma desen kullanılarak öğrenci popülerlik algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 372-394. Doi: 10.33418/ataunikkefd.821186

Problemli Davranış Yaklaşım Ölçeği (Pdyö) Anneler İçin Form

Ayanoğlu, M. (2022) Annelere yönelik hazırlanan davranış düzenleme programının okul öncesi dönemde problemli davranışlar sergileyen çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi (Tez No. 767196) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Öğrencilerinin Yeterlik Öznel Değerlendirmeleri Ölçeği

Poyraz, A. (2000). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında lisans öğrenimi gören son sınıf öğrencilerinin yeterliklerine ilişkin öznel değerlendirmeleri (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Psikolojik Sermaye Algıları Ölçeği

Atila, F. (2019). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sermaye, sınıf bağlılığı ve okula yabancılaşma algıları arasındaki ilişkinin analizi. [Doktora tezi]. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Atila, F. & Donmez, B. (2022). Psychological Capital Perception Scale: A Scale Development Study. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 23(1), 515-538. DOI: 10.17679/inuefd.1004336

Revised Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory

Börekci, R. & Börekci, C. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of revised metacognitive awareness of reading strategies inventory. International Journal of Assessment Tools in Education, 10 (2), 331-344. Doi: 10.21449/ijate.1238250

Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Etik Değerleri Ölçeği

Karaman, F., Barut, A.Y. (2022). Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Etik Değerleri Ölçeği’nin geliştirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 8 (3), 93-106.

Sağlık Hizmetleri Öğrencilerine Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği

Çelebi, İ., Şemeret, N., Alkaş, G.B., Keleş, A., & Şen, E. (2023). Validity and reliability study of the Occupational Anxiety Scale for Health Services Students. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences. Doi: 10.5336/healthsci.2022-92994

Sanal Gerçeklik Tutum Ölçeği

Karaoglan-Yilmaz, F. G., Yilmaz, R., Zhang, K., & Ustun, A. B. (2023). Development of educational virtual reality attitude scale: A validity and reliability study. Virtual Reality, 1-11.

Sanal Öğrenme Ortamı Memnuniyetini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek

Hamutoglu, N. B. , Gemikonakli, O. , Savasci, M. & Gultekin, G. S. (2018). Sanal Öğrenme Ortamı Memnuniyetini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçeğin geliştirilmesi. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(2), 201-222. https://doi.org/10.21449/ijate.345150

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi