TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

508 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ortaöğretim Düzeyinde Öğretmen Yakınlık Davranışları Ölçeği

Kolburan- Geçer, A. (2002). Öğretmen yakınlığının öğrencilerin başarıları, tutumları ve güdülenme düzeyleri üzerindeki etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği

Aypay, A. (2012). Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği (OOTÖ). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 773-787.

Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeği

TURKAN, A., & ÇELİKÖZ, N. (2016). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÖZEL DERS EĞİLİM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(2), 398-410.

Ortaöğretim Öğrencilerinin Eğitimsel Özgeçmiş Anketi

Gürpınar, H. C. (1994). Ortaöğretim öğrencilerinin eğitimsel özgeçmişleri ile uyum düzeyleri arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımı: Ebeveyn, Öğretmen, Öğrenci Ölçeği Kısa Formu

Masal, E., Takunyacı, M. ve Şevik., M. Ş. (2019). Ortaöğretim okullarında aile katılımı: Ebeveyn, Öğretmen, Öğrenci Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlama çalışması. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 1(1), 29-41.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bilim-Sözdebilim Ölçeği

Akçay, B., Usta- Gezer, S., & Kiras, B. (2015). Development of Science-Pseudoscience Scale for elementary students: Widely Accepted Opinions Scale. Turkish Online Journal of Educational Technology,  Special Issue, 156-164.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bilişim Teknolojileri Kullanım Yeterliliği Ölçeği

Topdağı, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri kullanımının hayat boyu öğrenme tutumlarına etkisi (Tez No. 552795) [Yüksek lisans tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ortaokul Öğrencileri İçin Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği

Tayşi, E. K. ve Özbay, M. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 187-199.

Ortaokul Öğrencileri İçin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği

Yaman, S. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği Uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 123 – 140.

Ortaokul Öğrencileri için Öğrenilmiş Çaresizlik Eğilimi Ölçeği

Kutlu, Ö., & Özyeter, N. T. (2023). Development of the Learned Helplessness Tendency Scale for secondary school students: Validity and reliability studies. Van Yüzüncü Yüzüncü Yıl University Journal of Education, 20(2), 774-800. https://dx.doi.org/10.33711/yyuefd.1235813

Ortaokul Öğrencileri İçin Okul Motivasyonu Ölçeği

Kaynak, S., Özhan, M. B. ve Kan, A. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Okul Motivasyonu Ölçeği geliştirme çalışması. Turkish Studies, 12(4), 293-312.

Ortaokul Öğrencileri İçin STEM Tutum Ölçeği

Benek, İ., & Akçay, B. (2019). Development of STEM Attitude Scale for Secondary School Students: Validity and reliability study. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 7(1), 32-52. doi: 10.18404/ijemst.509258

Ortaokul Öğrencileri İçin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Ölçeği

Çiftcibaşı, F., Korkmaz, Ö. ve Karamustafaoğlu, S. (2020). Ortaokul öğrencileri için yaşam boyu öğrenme becerileri ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), https://doi.org/211–226.10.17556/erziefd.618167 

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematiksel Üstbiliş Farkındalık Ölçeği

Kaplan, A. & Duran, M. (2016). Ortaokul öğrencilerine yönelik matematiksel üstbiliş farkındalık ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (32) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/26879/282650

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek

Yılmaz, O., İbret, B.Ü. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek geliştirme çalışması. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 59-77.

Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeği

Doğan, B. ve Erdem, İ. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 64-81.

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Kaygısı Ölçeği

Çelik, M. E. (2021). Ortaokul öğrencilerinin fen kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. (Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ortaokul Okul Uyumu Ölçeği

Yılmaz, O., Avcı, D. ve Yıldırım, İ. (2017). Ortaokul Okul Uyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1483-1485). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin Çevresel Davranış Ölçeği

Ardahan, F. (2022). Ortaokul ve lise öğrencileri için çevresel davranış ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması . Journal of Global Sport and Education Research , 5(2) , 27-42 . DOI: 10.55142/jogser.1100042

Ortaokulda Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği

Tunç, M. F. ve Ekşi, H. (2022). Ortaokulda Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. A. Kaya ve E. Hamarta (Ed.), 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi – Tam metin kitabı içinde (s. 134-150). Türk PDR Derneği Yayınları.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Ebeveyn Dereceli Duyusal Reaktivite Ölçeği

Eyuboglu, M., Eyuboglu, D., Ece, K. N., Yaylaci, F., Karadag, E., & Arslantas, D. (2022). Development and validation of the Parent-Rated Sensory Reactivity Scale for Children with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Developmental Science, 16 (1-2), 19-26. Doi: 10.3233/DEV-210317

Oyunlaştırma Tutum Ölçeği

İnesi, M. A., Gökalp, A., & Sezer, A. (2022). Oyunlaştırma Tutum Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. International Journal of New Approaches in Social Studies, 6(2), 338-351. https://doi.org/110.38015/sbyy.1213017

Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği

Çelik Ercoşkun N., ve Gündoğdu, K. (2017). Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi,7(13), 131-146.

Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarını Belirleme Ölçeği

Güneri, B., ve Arslan, A. (2018). Öz yeterlik inancı kaynaklarını belirleme ölçeğinin ortaöğretim öğrencilerine uyarlanması. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 256-268.

Öz-belirlenimli Öğrenme (Hetagoji) Becerileri Ölçeği (ÖÖBÖ)

Şahin-Sarkın, B. & Güvercin-Seçkin, G. (2023). Öz-belirlenimli Öğrenme (Hetagoji) Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim. Fakültesi Dergisi. 52 (2), 381-411.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi