TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

42 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Katılımı Ölçeği

Ahmetoğlu, E., Acar, İ. H., Sezer, T., ve Akşin-Yavuz, E. (2018). Aile Katılımı Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 1-20.

Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri

Yandı, A. ve Köse, İ. A. (2013). Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 289-309.

Araştırma Becerileri Testi

Dilbaz, G. A., Özgelen, S. ve Yelken, T. Y. (2012). Araştırma Becerileri Testinin (Abt) geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2), 305-332.

Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Arslan, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 191-198.

Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi İçin Bilgisayar Programlama Öz Yeterlik Ölçeği

Gökoğlu, S. (2022). Bilgisayar okuryazarlığı eğitimi için bilgisayar programlama öz-yeterlik ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 529-551

Çocuğa Yönelik Anne-Baba İlgisi Ölçeği

Sucuoğlu, H., Özkal, N., Demirtaş, V. Y., & Güzeller, C. O. (2015). Çocuğa Yönelik Anne-Baba İlgisi Ölçeğinin Geliştirme Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 242-263

Değer Verme Ölçeği

Aydın, Y. ve Aydın, G. (2017). Değer Verme Ölçeği (DVÖ)’ni Türk kültürüne uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 64-77.

Duwas İşkoliklik Ölçeği

Doğan, T. ve Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.

Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği

İlhan, M., Güler, N., ve Kinay, İ. (2017). Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 779-795.

Ekoloji Testi

Çetin, G. (2004). Besin zinciri ve besin ağı kavramlarının anlaşılması üzerine kültürler arası bir çalışma: İngiltere ve Türkiye örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 69-79.

Evlilikte Bağışlama Ölçeği-Olay

Durmuş, E. ve Manap, A. (2018). Evlilikte bağışlama ölçeği-olay: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (4), 2033-2049.

Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Güvenç, H. (2016). Lise öğrencileri için Finansal Okuryazarlık Ölçeği geliştirme çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (3), 847-863.

İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği

Baş, G. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 96-114.

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersi Motivasyon Ölçeği

Kazu, İ.Y., Özdemir, O. ve Erten, P. (2016). İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 534-546.

İyi İzlenim Bırakma Ölçeği

Özer, A. (2005). İyi İzlenim Bırakma Ölçeğinin Hazırlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 105-121.

Keller Eğilim Yapı Testi

Ültanır, E. ve Ültanır, G. (2003). Keller Eğilim Yapı Testinin adaptasyon çalışmaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 8-19.

Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklimi Ölçeği

Ekşi, H., Türk, T. ve Avcu, A. (2017). Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İlkimi Ölçeği (MGDOİ)’nın Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1>7 (4), 1882-1899

Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeği

Çanakçı, O. ve Özdemir, A. Ş. (2011). Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 119-136.

Mesleksel Uyum Envanteri

Ültanır, E. (2001). Üniversite öğrencileri için Mesleksel Uyum Envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-12.

Müzik Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerle Müzik Uygulamalarına İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği

Akıncı,M.Ş., Pınar,E.S., ve Alpagut,U. (2018). Müzik Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerle Müzik Uygulamalarına İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.18 (3), 1232-1251.

Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği

Nartgün, Z. (2016). Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 85-94 .

Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği

Güvenç, H. (2015). Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 129-145.

Öğretmenlerin Görüşlerine göre Öğretmenlik Mesleğinin İmaj Ölçeği

Doğan, Ö. & Bayrak, C. (2019). Öğretmenlerin Görüşlerine göre Öğretmenlik Mesleğinin İmajı: Bir Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Çalışması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 901-922

Öğretmenlerin Kişisel Hesap Verebilirliği Ölçeği

Çetin, M. & Bozkurt, D. Ü. (2022). Öğretmenlerin Kişisel Hesap Verebilirliği Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 648-667

Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Etkili Matematik Öğretimi Ölçeği

Hacıömeroğlu, G. ve Şahin-Taşkın, Ç. (2010). Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Etkili Matematik Öğretimi Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması: Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama sürecine ilişkin deneyimleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 133-144.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi