TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yandı, A. ve Köse, İ. A. (2013). Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 289-309.


Geliştiren/Uyarlayan
Alperen Yandı, İbrahim Alper Köse


Yıl
2013


Kaynak Adı
Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi


Dergi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
13


Sayı
2


Sayfa Aralığı
289-309


Link:
http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1256/2166


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Alperen Yandı


İletişim
i.alper.kose@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Öz Kavramı


Alt Boyutlar
Akademik, Duygusal, Matematik, Problem Çözme, Saygı, Sözel


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

6 alt boyut ve 62 madde
Akademik(10m)
Duygusal(10m)
Matematik(10m)
Problem Çözme(10m)
Saygı(12m)
Sözel(10m)


Kimlere Uygulanabilir
Ergenler, Genç Yetişkinler


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması

Her alt boyut kendi içende puanlanacaktır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan yüksek puan bireyin ilgili değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

DFA sonuçlarına göre tüm maddelerin t değerlerinin .01 düzeyinde manidar olduğu görülmektedir.Maddelere ilişkin hata varyansları, faktör yükleri ve faktör korelasyonları da .05 düzeyinde manidardır.


Güvenirlik

AGBAE‘nin güvenirliğinin iki alt boyut haricinde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak saygı ve problem çözme boyutlarının ise güvenirliğinin orta düzeyde kaldığı görülmektedir. AGBAE‘nın α katsayısı .892 iken, alt boyutların α katsayıları .563 ve .954 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Self-Description Questionnaire – III


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Tez


Orijinal Kaynak / Referans

Marsh, H. W. (1987). Self-Description Questionnaire – III Manual, University of Western Sydney. Australia.


Orijinal Ölçek Yıl
1987


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Self-Description Questionnaire – III Manual


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi