TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/egitimsel-degerlendirmelerde-etik-ilkelere-baglilik-olcegi-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 330 Ölçme ve Değerlendirme


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

İlhan, M., Güler, N., ve Kinay, İ. (2017). Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 779-795.


Geliştiren/Uyarlayan: İsmail Kinay, Mustafa İlhan, Neşe Güler


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 17


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 779-795


Sorumlu Yazar: Mustafa İlhan


İletişim: mustafailhan21@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Eğitimsel Değerlendirmeler, Etik İlkeler, Meslek Etiği


Alt Boyutlar: Gizlilik, Saydamlık, Testin Güvenli Uygulanması


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 10 madde üç faktörlü yapıdadır.
Testin Güvenli Uygulanması (1m): Sınavlarda öğrencilerin kopya çekmesini önlerim.
Gizlilik (5m): Her bir öğrencimin değerlendirme sonuçlarını gizli tutarım.
Saydamlık (10m): Puanlamanın nasıl yapılacağı hakkında öğrencileri önceden bilgilendiririm.


Kimlere Uygulanabilir: 21-59 Yaşları Arasındaki Öğretmenler


Derecelendirme: 5'li Likert (1=hiç bağlı değilim ve 5=tamamıyla bağlıyım)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 10 ile 50 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Geçerlik:

Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda ölçeğin orijinal formundaki üç faktörlü yapının Türk kültüründe doğrulandığı belirlenmiştir.


Güvenirlik:

İç tutarlılık katsayıları; testin güvenli uygulanması boyutu için .61, gizlilik boyutu için .67, saydamlık boyutu için .75 ve ölçeğin geneli için .72 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Adherence to Ethical Principles in Educational Assessment Scale (AEPEAS)


Orijinal Kaynak / Referans:

Alkharusi, H.A. (2016). Measuring teachers’ adherence to ethical principles in educational assessment. Asian Social Science, 12(4), 149-158. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v12n4p149


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi