TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Mesleksel Uyum Envanteri

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/716/1290


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 160 Mesleki Gelişim ve Meslek/Kariyer Danışmanlığı


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Ültanır, E. (2001). Üniversite öğrencileri için Mesleksel Uyum Envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-12.


Geliştiren/Uyarlayan: Emel Ültanır


Yıl: 2001


Kaynak Adı: Üniversite öğrencileri için Mesleksel Uyum Envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 1


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 1-12


Sorumlu Yazar: Emel Ültanır


İletişim: mersinegitimfak@hotmail.com


Ölçülen Özellikler: Mesleksel Oryantasyon, Mesleksel Uyum, Mesleksel Uyum Teorisi


Alt Boyutlar: Mesleksel Benimseme Alanı, Mesleksel Olanaklar Alanı, Mesleksel Üretkenlik Alanı, Mesleksel Yeterlilik Alanı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

4 alt boyut 49 madde
Mesleksel Üretkenlik Alanı(12m)
Mesleksel Benimseme Alanı(15m)
Mesleksel Yeterlilik Alanı(8m)
Mesleksel Olanaklar Alanı(14m)


Kimlere Uygulanabilir: Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: 4'li Likert (A= ara sıra katılıyorum - D= her zaman katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Her alt boyut kendi içende puanlanacaktır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik:

Uzman kanısı alınarak "görünüş geçerliği" yoklanan ve 64 madde olarak hazırlanan liste, önce 200 öğrenciye uygulanmıştır. Madde analizi sırasında alt-üst gruplar arası farklar irdelendiğinde, 0.05 düzeyinde (p< 0.05) anlamlı bulunan 54 madde seçilmiştir. Böylece ölçeğin "ayırt edici geçerliliği" sağlanmıştır. Daha sonra ölçeğin "yapı geçerliliğine" bakılmak için faktör analizi yapılmış ve madde sayısı 49'a düşürülmüştür.


Güvenirlik:

Envanter'in güvenirliği için iç tutarlılık güvenirliği ile test tekrar test sonuçlarına bakılmıştır. Test tekrar test güvenirliği için 30 kişilik sınıf öğretmenliği 2.sınıf öğrencilerine dört hafta ara ile aynı envanter iki defa uygulanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi