TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Evlilikte Bağışlama Ölçeği-Olay

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/evlilikte-bagislama-olcegi-olay-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 141 Yakın/Romantik İlişkiler


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Durmuş, E. ve Manap, A. (2018). Evlilikte bağışlama ölçeği-olay: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (4), 2033-2049.


Geliştiren/Uyarlayan: Abdullah Manap, Emine Durmuş


Yıl: 2018


Kaynak Adı: EVLİLİKTE BAĞIŞLAMA ÖLÇEĞİ-OLAY: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 18


Sayı: 4


Sayfa Aralığı: 2033-2049


Sorumlu Yazar: Emine Durmuş


İletişim: emine.durmus@inonu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Bağışlama, Evlilik, Evlilikte bağışlama, Ölçek Uyarlama


Alt Boyutlar: Misilleme, Uzaklaşma, Yardımsever


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 9 madde üç faktörden oluşmaktadır.
Yardımsever (3m)
Uzaklaşma (3m)
Misilleme (3m)


Derecelendirme: 6'lı Likert (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 9 ile 54 arasında değişmektedir. Ölçekte 6 tane ters madde bulunmaktadır.


Geçerlik:

Yapı Geçerliliği: Aöımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 9 madde ve üç alt faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.


Güvenirlik:

İç Tutarlılık Katsayısı: Yardımseverlik alt boyutunun Cronbach alfa değerinin .76, uzaklaşma alt boyutunun .81, misilleme alt
boyutunun .63 olduğu belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Marital Forgiveness Scale-Event


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi