TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuğa Yönelik Anne-Baba İlgisi Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1679/2582


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Sucuoğlu, H., Özkal, N., Demirtaş, V. Y., & Güzeller, C. O. (2015). Çocuğa Yönelik Anne-Baba İlgisi Ölçeğinin Geliştirme Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 242-263


Geliştiren/Uyarlayan: Cem Oktay Güzeller, Hale Sucuoğlu, Neşe Özkal, Vesile Yıldız Demirtaş


Yıl: 2015


Kaynak Adı: Çocuğa Yönelik Anne-Baba İlgisi Ölçeğinin Geliştirme Çalışması


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 15


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 242-263


Sorumlu Yazar: Hale Sucuoğlu


İletişim: halesucuoglu@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Anne İlgisi, Baba İlgisi, Okul Öncesi


Alt Boyutlar: Davranış Geliştirmeye Yönelik İlgi, İlgileri Geliştirmeye Yönelik İlgi, Kontrole Yönelik ilgi, Okula Yönelik İlgi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

4 alt boyut ve 34 madde
Kontrole Yönelik İlgi (13 m): Çocuğumun seyrettiği programları kontrol ederim.
Davranış Geliştirmeye Yönelik İlgi (11 m): Çocuğumun yapamayacağını düşündüğü konularda onu cesaretlendirerek desteklerim.
Okula Yönelik İlgi (7 m): Okulun düzenlediği etkinliklere toplantılara (kahvaltı, gezi, konferans vb.) katılırım.
İlgileri Geliştirmeye Yönelik İlgi (3 m): Çocuğuma her gün düzenli bir şekilde kitap okurum.


Kimlere Uygulanabilir: anne, baba, Ebeveyn


Derecelendirme: 5’li Likert (1= hiç – 5= çok sık)


Ölçek Puanlaması:

Her alt boyut kendi içinde puanlanmıştır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek toplam puan da vermektedir. Yükselen puanlar ebeveynlerin ilgili değerlerine yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.


Geçerlik:

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktor analizi anne ilgi ölçeği için 4 alt boyutu, baba ilgi ölçeği için 3 alt olduğunu ortaya koymaktadır.


Güvenirlik:

Cronbach Alpha katsayıları anne ilgi formu için 0,91ve baba ilgi formu için 0,94 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi