TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Duwas İşkoliklik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/viewFile/678/1214


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Doğan, T. ve Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.


Geliştiren/Uyarlayan: Fatma Dilek Tel, Tayfun Doğan


Yıl: 2011


Kaynak Adı: Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 11


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 61-69


Sorumlu Yazar: Tayfun Doğan


İletişim: tayfun@tayfundogan.net


Ölçülen Özellikler: İş Bağımlılığı, İşkoliklik


Alt Boyutlar: Aşırı Çalışma, Kompulsif Çalışma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

2 alt boyut 14 madde
Aşırı Çalışma(8m): Telaş içinde ve zamana karşı yarışan biri olarak görünürüm.
Kompulsif Çalışma(6m): Genellikle içimde beni çok çalışmaya iten bir şeyler olduğunu hissediyorum


Kimlere Uygulanabilir: Çalışanlar


Derecelendirme: 5’li Likert tipi (1-Hiç uygun değil, 5-Tamamen uygun)


Ölçek Puanlaması:

Her alt boyut kendi içerisinde puanlanacaktır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Yüksek puanlar işkolikliğin yüksek olduğuna işaret etmektedir.


Çeviri Süreci:

Ölçeğin dil geçerliliği "geri çeviri" yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. ölçek her iki dile de iyi düzeyde hakim olan üç kişi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Çeviriler araştırmacılar tarafından incelenerek her bir madde için en uygun ifadeler Türkçe forma alınmıştır. Daha sonra, elde edilen Türkçe form bir çeviri uzmanı tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Çeviriler karşılaştırılmış ve gerekli düzeltmeler yapılarak Türkçe formun özgün forma eşdeğer olduğu kabul edilmiştir.


Geçerlik:

“Aşırı çalışma” alt boyutu için madde toplam korelasyonu .39 ile .51 arasında değişen değerlerde bulunmuştur. “Kompulsif çalışma” alt boyutu için ise .30 ile .57 arasında değişen değerler bulunmuştur. DFA sonuçlarına göre ise Tek faktörlü model için elde edilen uyum iyiliği indeksleri [χ2=294.65, sd= 73, χ2/sd= 4.04, AGFI=0.86, CFI= 0.90, IFI= 0.88, GFI= 0.90, RMSEA=0.090] olarak bulunmuştur. İki faktörlü modeli için elde edilen uyum iyiliği indeksleriise [χ2= 227.54, sd= 66, χ2/sd= 3.44, AGFI=0.87, CFI= 0.91, IFI= 0.91, GFI= 0.92, ,RMSEA= 0.080] olarak elde edilmiştir.


Güvenirlik:

Ölçeğin bütünü için iç tutarlık (Cronbach alfa) katsayısı .85 olarak bulunmuştur. Alt boyutlara göre ise “aşırı çalışma” alt boyutuiçin iç tutarlık katsayısı .76 ve “kompulsif çalışma” alt boyutu için .74 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Dutch Work Addiction Scale (DUWAS)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Kitap Bölümü


Orijinal Kaynak / Referans:

Schaufeli, W.B., Taris, T.W., & Bakker, A. (2006). Dr. Jekyll and Mr. Hide: On the differences between work engagement and workaholism. In R. Burke (Ed.): Research companion to working time and work addiction (pp. 193-217). Edward Elgar: Northampton, MA.


Orijinal Ölçek Yazarlar: A. Bakker, T.W Taris, W.B. Schaufeli


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi