TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/viewFile/682/1222


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 359 Matematik Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Çanakçı, O. ve Özdemir, A. Ş. (2011). Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 119-136.


Geliştiren/Uyarlayan: Ahmet Ş. Özdemir, Orhan Çanakçı


Yıl: 2011


Kaynak Adı: Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 11


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 119-136


Sorumlu Yazar: Orhan Çanakçı


İletişim: ocanakci@marmara.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Matematik Problemi Çözme Tutumu


Alt Boyutlar: Hoşlanma, Öğretim


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

2 boyut 19 madde
Hoşlanma(10m): Matematik problemlerinin zor ve can sıkıcı olduğunu düşünürüm.
Öğretim(9m): Öğrenciye kendi çözüm yolunu bulup kullanması hususunda fırsat verilmelidir.


Kimlere Uygulanabilir: Ortaöğretim Öğrencileri


Derecelendirme: Ölçek, 5’li likert tipi bir ölçek olup tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), kesinlikle katılmıyorum (1)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten en düşüğü 37, en yükseği ise 95 puan.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir


Geçerlik:

MPÇTÖ ile eş zamanlı uygulanan Matematik Başarı Testlerinin puanları arasında pozitif yönde ilişki (r=0.235; p<0.05) olması MPÇTÖ'nin geçerliğini destekleyen bir göstergedir. MPÇTÖ ile alt boyutları MPÇTÖ-H (Hoşlanma Boyutu) ve MPÇTÖ-H (Öğretim Boyutu) arasında ve alt boyutların kendi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.


Güvenirlik:

Cronbach Alfa değeri 0.848, Spearman-Brown değeri 0.837 ve Guttman değeri ise 0.803 olarak bulunmuştur. Tüm iç tutarlılık katsayıları 0.80 değerinden büyük olduğu için ölçeğin güvenilirliği yüksek derecededir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi