TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Etkili Matematik Öğretimi Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/viewFile/1091/2024


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 359 Matematik Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Hacıömeroğlu, G. ve Şahin-Taşkın, Ç. (2010). Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Etkili Matematik Öğretimi Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması: Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama sürecine ilişkin deneyimleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 133-144.


Geliştiren/Uyarlayan: Çiğdem Şahin-Taşkın, Güney Hacıömeroğlu


Yıl: 2010


Kaynak Adı: Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Etkili Matematik Öğretimi Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması: Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama sürecine ilişkin deneyimleri


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 10


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 133-144


Sorumlu Yazar: Güney Hacıömeroğlu


İletişim: guneyh@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Etkili Matematik Öğretimi, Öğretmenlik Uygulaması


Alt Boyutlar: Elestirel Bakıs Açısı Oluşturma, Etkili Matematik Öğretimi, Öğrenme-Ögretme Sürecinde Yardımcı Olma, Ögrenme-Öğretme Sürecini Planlamada Rehberlik Etme, Öğretim Uygulamalarında Örnek Olma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

5 alt boyut 34 madde
Elestirel Bakıs Açısı Oluşturma(14m):Matematik ögretimimi gelistirebilmem için neye ihtiyacım oldugunu açıkça ifade etti
Ögrenme-Öğretme Sürecini Planlamada Rehberlik Etme(9m): Matematik ders planı hazırlarken bana rehberlik etti
Öğretim Uygulamalarında Örnek Olma(4m):Matematik ögrenen ögrencileri anlar ve iyi iliskiler kurardı
Öğrenme-Ögretme Sürecinde Yardımcı Olma(4m): Bana dönüt vermeden önce Matematik
ögretimimi gözlemledi
Etkili Matematik Öğretimi(3m): Matematik ögretiminde etkili bir ögretmendir


Kimlere Uygulanabilir: Sınıf Öğretmeni Adayları


Derecelendirme: 5li likert tipinde hazırlanmış ve “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” şeklinde düzenlenmiştir


Ölçek Puanlaması:

Her alt boyut kendi içerisinde puanlanacaktır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir


Çeviri Süreci:

Ölçek ilk olarak özgün dili olan İngilizceden Türkçe’ye çevrilmiş, ardından da Türkçe formunun tekrar özgün dile çevirisi yapılmıştır. Daha sonra özgün form, Türkçe form ve geri çeviri formu 4 kişilik bir uzman grubunun değerlendirmesine sunulmuştur. Uzmanların görüşleri ve eleştirileri doğrultusunda maddeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Ölçek son halini almıştır.


Geçerlik:

AFA ve DFA sonuçlarına göre elde edilen faktör yapıları verilerle uyumlu düzeydedir.


Güvenirlik:

Ölçegin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.969 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Mentoring for Effective Mathematics Teaching Instrument


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Bildiri


Orijinal Kaynak / Referans:

Peard, R. & Hudson, P. (2006, November). Mentoring Pre-Service Elementary Teachers in Mathematics Teaching. EDU-COM 2006 International Conference, Nong Khai, Thailand


Orijinal Ölçek Yazarlar: Peter Hudson, Robert Peard


Orijinal Ölçek Yıl: 2006


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Mentoring Pre-Service Elementary Teachers in Mathematics Teaching


Orijinal Ölçek Link: http://eprints.qut.edu.au/8041/


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi