TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İngilizce Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Öğretimine İlişkin Özyeterliklerinin Belirlenmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Girgin, İ. ve Ilgaz, G. (2021). İngilizce Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Öğretimine İlişkin Özyeterliklerinin Belirlenmesi (Tez No. 684161) [Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.


Geliştiren/Uyarlayan
İrem Girgin, Gökhan Ilgaz


Yıl
2021


Kaynak Adı
İngilizce Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Öğretimine İlişkin Özyeterliklerinin Belirlenmesi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Trakya Üniversitesi


Enstitü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir
edirne


Ülke
Türkiye


Dosyalar

Tez
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Sorumlu Yazar
İrem Girgin


İletişim
iremgrgn.0@gmail.com


Ölçülen Özellikler
özyeterlik, Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Bilgi


Alt Boyutlar
Hazırlık alt boyutu, Sınıf Alt boyutu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
1) İngilizce dersinde sınıfımdaki üstün yetenekli öğrencimi fark edebilirim.
2) İngilizce dersinde sınıfımdaki üstün yetenekli öğrencimin olumlu sınıf atmosferini bozan olumsuz davranışlarını engelleyebilirim.
3) Üstün yetenekli öğrencimin İngilizce öğrenmeye değer vermesini sağlayabilirim.
4) Üstün yetenekli öğrencimin İngilizce eğitimini desteklemek için ailesiyle etkin iletişim kurabilirim.
5) Üstün yetenekli öğrencimin İngilizce dersinde sınıf arkadaşları ile uyum içerisinde olmamasına neden olan durumları ortadan kaldırabilirim.
6) İngilizce dersinde üstün yetenekli öğrencim için değerlendirme biçimlerini farklılaştırabilirim.
7) Üstün yetenekli öğrencim için Bireysel Eğitim Programı (BEP) hazırlayabilirim.
8) Üstün yetenekli öğrencim için hazırladığım Bireysel Eğitim Programını (BEP) uygulayabilirim.
9) İngilizce dersinde üstün yetenekli öğrenci için öğretim materyali geliştirebilirim.


Kimlere Uygulanabilir
Bütün Öğretmenler, ingilizce öğretmenlerine


Derecelendirme
0-100 arasında yüzdelik oranla derecelendirilir


Ölçek Puanlaması
Ölçekte katılımcıların her bir madde için 1 ile 100 arasında bir değer yazmaları istenir.


Ölçek Değerlendirmesi
Puanların ortalaması alınmıştır. Ölçekten toplam puan arttıkça özyeterlik artmaktadır.


Geçerlik
Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi (KGİ) 0.84 olarak bulunmuştur. Ayrıca hesaplamalar sonucunda çkarılan ortalama varyans değerinin 0,50
değerinden büyük olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak TLI değeri 0.92 ve CFI değeri 0.95 olarak hesaplanmıştır.


Güvenirlik
Ölçeğin güvenirliğini hesaplamak için her iki veri setinde de Cronbach-Alfa ve Kompozit güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analizlere göre ölçeğin iç tutarlılığı .60'tan büyük ve yüksektir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi