TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 178 Pozitif Psikoloji

325 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5/6 Yaş Çocukları İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Atan, A. ve Buluş, M. (2021). Çocuklarda Psikolojik İyi Oluş: Bir model önerisi ve ölçek geliştirme çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 54(54), 100-132.

8 Maddelik Tutku Ölçeği

Taylan, S. & Özkan, İ. & Çelik, G. K. (2020). The validity and reliability analysis of the Turkish version of the 8-item passion scale. New Ideas in Psychology, 59 (3), 100802. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2020.100802

Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği

Dinçer, D., Ekşi, H., Demirci, İ. ve Kardaş, S. (2015). Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Academic Social Science Studies, 39, 409-421. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2965

Affedicilik Ölçeği

Ersanlı, K., Vural- Batık, M.(2015).Development of The Forgıveness Scale: A study of relıabılıty and valıdıty.International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 10(7), 19-32. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8201 

Affedicilik Ölçeği

Sarıçam, H., & Akın, A. (2013). Affedicilik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-46.

Affetme Kararı Ölçeği

Ekşi, H., Parlak, S. ve Demir-Celayir, G. (2018, Mayıs). Affetme Kararı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde sunulan bildiri, İstanbul.

Affetme Ölçeği

Ersanlı, K. & Vural-Batık, M. (2015). Development of the Forgiveness Scale: A study of reliability and validity. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 19-32

Ahlaki Yaralanma Ölçeği

Tunç, M. F., Özdemir, İ., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish culture. TRC Journal of Humanitarian Action, 1 (3), 109-116. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.0014

Aile Psikolojik Sağlamlık Ölçeği Kısa Formu (APSÖKF)

Ekşi, H. ve Güler, M.  (2023, 17-18 Temmuz). Aile psikolojik sağlamlık ölçeği kısa formu (APSÖKF) nin Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 9. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye.

Aile Yaşam Doyumu Ölçeği

Çalışkan, M., Toker, M. ve Özbay, Y. (2017). Aile Yaşam Doyumu Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2, 1-9.

Aile Yılmazlık Ölçeği

Kaner, S. ve Bayraklı, H. (2010). Aile Yılmazlık Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(2), 47-62.

AIR Öz-belirleme Ölçeği

Kaya, A., Yöntem, M.K. (2021). Adaptation of AIR self-determination scale – educator version to Turkish (AIR SDS-TR). International Electronic Journal of Elementary Education, 4(1), 79-86. https://doi.org/10.26822/iejee.2021.230.

Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği

Odacı, H., Kaya, F. ve Kınık, Ö. (2021). Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği’ nin Türkçe versiyonu. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 1–15. doi: 10.12984/egeefd.793020

Akademik Yılmazlık Ölçeği

Aliyev, R., Akbaş, U., & Özbay, Y. (2021). Mediating Role of Internal Factors in Predicting Academic Resilience. International Journal of School & Educational Psychology, 9(3), 236-251. https://doi.org/10.1080/21683603.2021.1904068

Akademik Yılmazlık Ölçeği

Cengiz, S. & Peker, A. (2022). Adaptation of the academic resilience Scale (ARS-30): Turkish version validity and reliability study . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 12(65) , 215-228 . DOI: 10.17066/tpdrd.1138267

Aktivitelere Yönelik Hedonik, Ödamonik ve Dışsal Motivasyon Ölçeği (Üniversite Formu)

Subasi, M. (2023, December 15-17). Turkish Validation of the Hedonic and Eudaimonic Motives for Activities-Revised Scale [Conference presentation]. Selcuk 9th International Conference on Social Sciences, Konya, Türkiye.

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, U. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 165-188.

Algılanan Etkinlik Fayda Ölçeği

Kayhan, R. F. , Aktaş Üstün, N. , Işık, U. & Üstün, Ü. D. (2021). Algılanan Etkinlik Fayda Ölçeği Ebeveyn Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , Eğitim Bilimleri Özel Sayısı , 4624-4641 . DOI: 10.26466/opus.879141

Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeği

Sarıçam, H., Çelik, İ., ve Canatan, A. (2017). Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması ve psikometrik özellikleri. 12-14 Mayıs 2017. 2. Avrasya PozitifPsikoloji Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Amaçlar İçin Mücadele Ölçeği

Eryılmaz, A. (2015). Amaçlar için Mücadele Ölçeğinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 233-244.

Ânı Yaşama Ölçeği

Haskan-Avcı, Ö. (2016). Ânı Yaşama Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 177-192.

Anlamlandırma İhtiyacı Ölçeği

Merttürk-Yeten, H. ve Ekşi, H. (2022). Anlamlandırma İhtiyacı Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 8(17), 73-81. https://doi.org/10.52096/jsrbs.8.17.05

Anne Yılmazlık Ölçeği

Kaner, S. ve Bayraklı, H. (2010). Anne Yılmazlık Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Journal of Educational Sciences & Practices, 9(17), 77-94.

Annelerin Kullandığı Öznel İyi Oluşu Arttırma Stratejileri Ölçeği (1-5 yaş)

Eryılmaz, A.,& Sapsağlam, Ö. (2018). Development of Subjective Well-Being Increasing Strategies Scale for Children (1-5 Ages) their mothers use. Journal of Education and Training Studies, 6(6), 77-83.

Aşkınlık Ölçeği

Özünlü, M. B. (2018). Ebeveyn yoksunluğu yaşayan bireylerde aşkınlık, kendini toparlama gücü ve iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi