TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2021

1.233 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeği

Bilgin, H. (2021). 1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeğinin geliştirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(114), 241-251. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.49156

10-13 Yaş Grubu Çocukların Müzik Yaşantısına Yönelik Tutum Ölçeği

Okay, H. H., Gençel Ataman Ö. ve Kardeş, B. (2021). 10-13 Yaş Grubu Çocukların Müzik Yaşantısına Yönelik Tutum Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(34), 920-939. http://dx.doi.org/10.26466/opus.834894

21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği

Alpaslan, M. M., Ulubey, Ö. & Ata, R. (2021). Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Scale into Turkish Culture Within the Scope of 21st Century Skills. Psycho-Educational Research Reviews, 10(1), 77-91.

3-6 Yaş Çocuklar İçin Psikososyal Durum Değerlendirme Ölçeği-Ebeveyn Formu

Şan, E.G, Altay, N. (2021). Psychosocial status assessment scale for children aged 3–6 years–parent-form development: Validity and reliability study. Journal of Psychiatric Nursing, 12(2), 132-139. doi:10.14744/phd.2021.70037

5. Sınıf Müzik Öğretim Programı Değerlendirme Ölçeği

Altınsoy, T. & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). 5. Sınıf Müzik Öğretim Programı(2017) Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 82-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neueefd/issue/62544/714944

5. Sınıf Müzik Öğretim Programı(2017) Değerlendirme Ölçeği

Altınsoy, T. & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). 5. Sınıf Müzik Öğretim Programı(2017) Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 82-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neueefd/issue/62544/714944

5/6 Yaş Çocukları İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Atan, A. ve Buluş, M. (2021). Çocuklarda Psikolojik İyi Oluş: Bir model önerisi ve ölçek geliştirme çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 54(54), 100-132.

Acil Uzaktan Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği

Toraman, Ç., Abdüsselam, M. S., Özen, F., & Uzoğlu, M. (2021). Psychometric features of the emergency remote teaching attitude scale and an example application. International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI), 13(3), 3513-3539. Retrieved from: http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI/article/view/833/420. (Education Resources Information Center [ERIC]).

Adleryan Aşağılık Üstünlük Komleksi Ölçeği Kısa Formu

Derin, S. & Şahin, E. S. (2021). Adleryan Aşağılık ve Üstünlük Kompleksi Ölçeği-Kısa Formu’nun Türk kültürüne uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. 6. Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi Kitapçığı, ss. 307-308.

Adli Muhasebe -I- Ölçeği

Akatak, A. (2021). Adli muhasebe kapsamında hilelerin incelenmesi üzerine bir araştırma [Doktora Tezi]. Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Adölesanlar için Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği

Yılmaz, A. G. (2021). Adölesanlar için Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği geçerlik güvenirliği. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ölçeği

Akalın, B., Karaman, F., ve Güngör, B. K. (2021). Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde özel sektör tercih edilme sebebi: Ölçek geliştirme. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 160-169. http://dx.doi.org/10.46237/amusbfd. amusbfd.753218

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Özel Sektör Tercih Edilme Ölçeği

Akalın, B. , Karaman, F. & Kılıç Güngör, B. (2021). Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Özel Sektör Tercih Edilme Sebebi: Ölçek Geliştirme . Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 160-169 . DOI: 10.46237/amusbfd.753218

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Kürüm, B. (2021). Kimlik kavramına ahlaki bir bakış: Ahlaki Kimlik Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ahlaki Zeka Ölçeği

Yakut, S. ve Yakut, İ. (2021). Yakut-Ahlâkî Zeka Ölçeği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(76), 836-842

Aile Beslenme ve Fiziksel Aktivite Ölçeği

Özdemir, S., Terzi, Ö., & Dündar, C. (2021). The family nutrition and physical activity (FNPA) screening tool: psychometric characteristics, reliability, and validity in the Turkish population. Journal of Public Health, 1-7. https://doi.org/10.1007/s10389-021-01540-y

Aile Beslenme ve Fiziksel Aktivite Tarama Ölçeği

Ekıcı, E., Ikıısık, H., Ankaralı, H., Manav, G., Colak, M. & Kozan, E. H. (2021). The validity and reliability of the Turkish version of the Family Nutrition and Physical Activity screening tool. Marmara Medical Journal, 34(3), 319-326. Dhttps://doi.org/10.5472/marumj.1009125

Aile Güçlendirme Ölçeği

Durmaz, H., Yıldız, E. (2021). Validity and reliability of the turkish version of the family empowerment scale for caregivers of adults with mental health ıssues (fes-amt). Middle Black Sea Journal of Health Science, 7(3), 348-357. DOI: 10.19127/mbsjohs.959567

Aile Huzuru Ölçeği

Özdemir, P., & Bakiler E. (2021). Aile Huzuru Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 1881-1895. doi: 10.17755/esosder.870724

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Aile İhtiyaçları Anketi (Anne-Baba Formu)

Özaydin, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, S., Karahan, S. and Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://www.doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Aile Sağlık İklim Ölçeği

Güney, E., Karataş Okyay E. & Uçar T. (2021). Families’ Health Behavior: Validity and Reliability of the Turkish Version of the Family Health Climate Scale. Social Work in Public Health, 36 (6), 707-722. https://doi.org/10.1080/19371918.2021.1948484

Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği

Yalçin Irmak, A., Çelikkalp, Ü., Özdemir Aydin, G., Metinoglu, M. (2021). Development and Validation of the Gaming Disorder Scale–Family Form. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 59(11), 25–32. doi: 10.3928/02793695-20210527-02.

Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği

Yalçin Irmak, A., Çelikkalp, Ü., Özdemir Aydin, G., Metinoglu, M. (2021). Development and validation of the Gaming Disorder Scale–Family Form. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 59(11), 25–32. doi:10.3928/02793695-20210527-02.

AIR Öz-belirleme Ölçeği

Kaya, A., Yöntem, M.K. (2021). Adaptation of AIR self-determination scale – educator version to Turkish (AIR SDS-TR). International Electronic Journal of Elementary Education, 4(1), 79-86. https://doi.org/10.26822/iejee.2021.230.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi