TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 126 Zekâ

100 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

12-13 Yaş için Raven SPM Plus Testi

Kaplan, A. (2008). Raven’ın İlerleyen Matrisler Plus Testi’nin 12-13 yaş çocukları üzerinde geçerlik,güvenirlik ve ön norm çalışmalarına göre üstün zekalı olan ve olmayan öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

4. Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özelliklerini Belirleme Ölçeği

Ocak, İ.& İçel, K.(2020). 4. Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 132-143. https://doi.org/10.33200/ijcer.788947

Aile Güçlendirme Ölçeği

Durmaz, H., Yıldız, E. (2021). Validity and reliability of the turkish version of the family empowerment scale for caregivers of adults with mental health ıssues (fes-amt). Middle Black Sea Journal of Health Science, 7(3), 348-357. DOI: 10.19127/mbsjohs.959567

Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Sak, U., Bal Sezerel, B., Ayas, B., Tokmak, F., Özdemir, N., Demirel Gürbüz, Ş. ve Öpengin, E. (2016). Anadolu Sak Zeka Ölçeği (ASİS) uygulayıcı kitabı.. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi ÜYEP Merkezi.

Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Köprü, F. & Ayas, B. (2021). An Investigation of the Criterion Validity of Anadolu Sak Intelligence Scale (ASIS): The Case of EPTS . Talent , 10(2) , 110-128 .

ASIS Uygulayıcı Değerlendirme Anketi

Tamul, Ö. F., Sezerel, B. B., Sak, U. ve Karabacak, F. (2020). Anadolu-Sak Zeka Ölçeğinin(ASIS) sosyal geçerlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 393-412.

Askerî Zekâ Ölçeği

Gürkol, Ö. (2014). Askeri zekâya doğru: Kavramlaştırma ve askeri ortamda başarı için bir ölçek geliştirme denemesi (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WÇZÖ-R)

Öktem, F. (1998). Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda WÇZÖ-R Alt Test Örüntüleri. Türk Psikoloji Dergisi, 13(42), 1-12.

Bar-on Duygusal Zeka Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu

Köksal, A. (2007). Üstün zekalı çocuklarda duygusal zekayı geliştirmeye dönük program geliştirme çalışması (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Bar-On Duygusal Zeka Testi

Mumcuoğlu, Ö. (2002). Bar-On Duygusal Zeka Testi (Bar-On Emotional Quotient Inventory-Bar-On EQ-i) nin Türkçe dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. ( Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Baron Duygusal Zeka Ölçeği

Karabulut, A. (2012). Duygusal zeka: Baron Ölçeği uyarlaması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

BarOn Duygusal Zekâ Testi Çocuk ve Ergen Formu (Kısa)

Karabulut, A. (2012). Duygusal zeka: BarOn ölçeği uyarlaması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilge Liderlik Ölçeği

Üzüm, B., Özkan, O. S., & Gülbahar, Y. (2022). Bilge liderlik ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1795–1803. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1472

Bilgisayar Destekli Çoklu Zeka Ölçeği

Akyol, C. (2011). İlköğretim I. kademeye yönelik Bilgisayar Destekli Çoklu Zeka Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Bilinçli Farkındalık Dikkat Ölçeği

Altan, M. Z. (2021). Bilinçli farkındalık ve İngiliz dili ve öğretimi lisans öğrencilerinin MAAS’a (The Mindful Attention Awareness Scale/ Bilinçli Farkındalık Dikkat Ölçeği) dayalı farkındalık ve dikkat düzeyleri . Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi , 7 (16) , 612-649 .

Bilişsel Yetenekler Testi( CogAT)

Alp, E. ve Diri, A. (2003). Bilişsel Yetenekler Testi’nin (CogAT®) Ana Sınıfı ve Birinci Sınıf Öğrencileri i için kurultu geçerliği çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (51), 19-31.

Bireysel İnovasyon Yetkinlikleri Ölçeği

Ovacı, C., Yıldırım Saatçi, E. (2020). Bireysel İnovasyon Yetkinlikleri Ölçümlenmesi: Ölçek Uyarlama Çalışması – Measurement Of Indıvıdual Innovatıon Competencıes: Scale Adaptatıon Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (1), 143-171. https://doi.org/10.30798/makuiibf.602669

Çocuklar İçin Çoklu Zekâ Ölçeği (ÇİÇZÖ)

Susar-Kırmızı, F. (2006). İlköğretim 4. sınıf Türkçe öğretiminde çoklu zeka kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zeka alanları üzerindeki etkileri. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çocuklar İçin Zihin Kuramı Test Bataryası (ÇİZKTB) (4-5 yaş)

Altıntaş, M. (2014). Çocuklar İçin Zihin Kuramı Test Bataryası'nın 4-5 yaş Türk çocuklarına uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Çocukların Çoklu Zekâ Alanlarını Değerlendirme Envanteri

Doğan, M. F. ve Sami, E. (2024). Çocukların Çoklu Zekâ Alanlarını Değerlendirme Envanteri’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 14(2), 1291-1306. https://doi.org/10.24315/tred.1457458

Çoklu Zekâ Alanları Değerlendirme Ölçeği

Gülşen, C. (2015). Çoklu Zekâ Alanları Değerlendirme Ölçeği geliştirilmesi çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1918-1930.

Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği

Seber, G. (2001). Çoklu zeka alanlarında kendini değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çoklu Zeka Alanlarını Değerlendirme Ölçeği

Korkmaz, B. (2010). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf biyoloji dersi canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ünitesinin çoklu zeka temelli işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi (Yüksek Lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çoklu Zeka Öz-Algı Ölçeği

Yeşil, R., Korkmaz, Ö. (2010). Reliability and validity analysis of the Multiple Intelligence Perception Scale. Education, 131 (1), 8-32..

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu

Hesapçıoğlu, S. T., Çelik, P. C., Özmen, P. S. ve Yiğit, P. İ. (2016). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bulunan çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği gözden Geçirilmiş Formunun (wçzö-r) incelenmesi: alt testlerin, Kaufman Ve Bannatyne sınıflamalarının yordama gücü. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(19), 31-40.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi