TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2012

511 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçeği

Balat, G. U., Bilgin, H. ve Özdemir, A. A. (2012). 5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 480-490.

6 Yaş Grubu Çocuklarda Genel Problem Çözme Becerilerini Değerlendirme Ölçeği

Arslan, A. (2012). 6 Yaş Grubu Çocuklarda Genel Problem Çözme Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışmaları (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

6 Yaş Grubu Çocukları için Genel Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Arslan, A. (2012). 6 Yaş Grubu Çocuklarda Genel Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışmaları (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

6-8. Sınıflar Akıl Yürütme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

6-8. Sınıflar İletişim Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

6-8. Sınıflar İlişkilendirme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

6-8. Sınıflar Problem Çözme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Adaptation of the Wellness Evaluation of Lifestyle Scale to Turkish

DOĞAN T, YILDIRIM İ, MYERS J (2012). Adaptation of the Wellness Evaluation of Lifestyle Scale to Turkish. Eurasian Journal of Educational Research, 12(46), 23 – 40.

Aile Dayanıklılığı Ölçeği Kısa Formu

Kaya, M., & Arici, N. (2012). Turkish version of shortened Family Resiliency Scale (FRAS): The study of validity and reliability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 512-520.

Aile İhtiyaçları Ölçeği

Bilgin, S., Coban, G.I., Tanriverdi, D.(2012). Reliability and validity of the Family Needs Scale ın a Turkish population. Rehabılıtatıon Nursıng, 1-6.

Aile Yılmazlık Ölçeği

Kaya, M., & Arıcı, N. (2012). Turkish version of shortened Family Resiliency Scale (FRAS): The study of validity and reliability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 512-520. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.531

Akademik İşleri Erteleme Nedenleri

Yeşil, R. (2012). Validity and reliability studies on the Scale of the Reasons for Academic Procrastination. Education, 133(2), 259-274.

Akademik İyimserlik Ölçeği

Yildiz, G., & Ozer, A. (2012). Examining of adaptability of academic optimism scale into Turkish language. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 566-571.

Akademik Motivasyon Ölçeği

Karataş, H., ve Erden, M. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişması. Education Sciences, 7(4), 983-1003.

Akademik Motivasyon Ölçeği

Ünal-Karagüven, M. H. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2599-2620.

Akademik Özyeterlik Ölçeği

Öncü, H. (2012). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206.

Akademik Özyeterlilik Ölçeği

Ekici, G. (2012). Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 , 174-185.

Akademik Yılmazlık Ölçeği

Kapıkıran, Ş. (2012). Validity and reliability of the Academic Resilience Scale in Turkish high school. Education, 132, 474-483.

Akıllı Tahta Tutum Ölçeği-ATTÖ

Şad, S.N. (2012). An Attitude Scale For Smart Board Use İn Education: Validity and reliability studies. Computers & Education, 58 (3), 900-907.

Akran Desteği Ölçeği

Çalışkan, T. ve Çınar, S. (2012). Akran desteği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 1-7.

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, U. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 165-188.

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, Ü. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(3), 165-188. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.16

Algılanan Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçeği

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Algılanan Halo Etkisi Ölçeği

Karakoç-Alatlı, B. (2012). Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi