TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

6-8. Sınıflar İletişim Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
50 Fen, Matematik ve Mühendislik Bilimleri » 510 Temel Fen Bilimleri ve Matematik


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon


Geliştiren/Uyarlayan
İlknur Özpınar


Yıl
2012


Kaynak Adı
6-8. Sınıflar Matematik Öğretim Programında Yer Alan Becerileri Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Karadeniz Teknik Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Trabzon


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52njIpwajQcnyDvys5EqPZt111tzFsKzncupFkuQKhZr9


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
İlknur ÖZPINAR


İletişim
ilknurozpinar@gmail.com


Ölçülen Özellikler
İletişim Becerisi


Alt Boyutlar
Konuşma ve Yazma, Matematik Dilini Etkili Kullanma, Okuma ve Dinleme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut ve 15 madde
Okuma ve Dinleme(3m):Şekil, sayı ve sembolleri doğru şekilde okur
Konuşma ve Yazma(6m):Matematikteki kısaltma, sembol ve terimlerin anlamlarını ifade eder.
Matematik Dilini Etkili Kullanma (6m):Matematiksel dili günlük hayata ait durumlarda uygun ve etkili bir biçimde kullanır


Derecelendirme
4'lü Likert (1=zayıf – 4= çok iyi)


Ölçek Puanlaması

ölçekten alınabilecek en düşük puan 15, en yüksek puan ise 60’tır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

İBÖ’nün faktör yapısını belirlemek için temel bileşenler faktör analizi yapılmıştır. Temel bileşenler faktör analizi için bazı varsayımların test edilmesi gereklidir. Veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla örneklem yeterliliğinin saptanmasını belirleyen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile korelasyon matrisinde değişkenlerin en azından bir kısmı arasında yüksek oranlı korelasyonlar olduğu olasılığını test eden Barlett Sphericity testi incelenmiştir (Kalaycı, 2010). KMO=0.895; Barlett Sphericity testi χ2=1.962 sd=105 (p<.001) olarak bulunmuştur. Faktör analizinde varimax dik döndürme işlemine başvurulmuştur. Toplam faktör sayısına karar verme sürecinde özdeğer, toplam varyansa katkı yüzdesi ve çizgi grafiği (scree plot) en sık kullanılan ölçütlerdir.Faktör analizinin ilk sonuçları, ölçeğin özdeğeri (eigen value) 1.00’in üzerinde olan üç bileşeni olduğunu göstermiştir. Özdeğerlerin çizgi grafiği (scree plot) incelendiğinde de en belirgin kırılmanın üçüncü faktörde olduğu gözlenmiştir.


Güvenirlik

Üç faktörlü bir yapıyla sonuçlanan faktör analizi ile güvenirlik analizlerinden elde edilen; faktörler, faktör yükleri, aritmetik ortalamalar, standart sapma değerleri, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri, ortak varyans değerleri (h2),
madde ayırt edicilik değerleri (t), madde–toplam puan korelasyon değerleri (r), özdeğerleri, faktörlerin açıkladıkları varyans yüzdeleri ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi