TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Halo Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Karakoç-Alatlı, B. (2012). Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
BETÜL KARAKOÇ ALATLI


Yıl
2012


Kaynak Adı
Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Ankara Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-ArjrCcjskourtHXIr1bHsed0ptXiIEQ6J7Wn3BmKKX9x


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Betül Karakoç Alatlo


Ölçülen Özellikler
Halo etkisi


Alt Boyutlar
Ahlaki Özellikler, Aile Özellikleri, Fiziksel Özellikler, Kişilerarası İletişim, öğretmen puanları


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

32 madde ve 5 alt boyut
Aile Özellikleri
Ahlaki Özellikler
Fiziksel Özellikler
Kişilerarası İletişim
öğretmen puanları


Kimlere Uygulanabilir
10-14 Yaş arası Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
3lü dereceledirme


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 32 ile 96 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Geçerlik

madde geçerlilikleri arasında yüksek korelasyonların olduğu ve tek bir genel faktörde güçlü faktör yüklerine sahip maddelerden oluşan bir test (Denklem 1'de bulunan v alt harfi) ve geçerli maddelerin olmadığı ve genel bir faktöre sahip olmayan bir test (Denklem 2'de bulunan i alt harfi) oluşturulmuştur


Güvenirlik

Ölçeğin bütününe ait Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.94, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0.83’dür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi